Jumala mitmekülgne arm

jumala arm abielupaar, mees, naine, elustiilSõnal "arm" on kristlikes ringkondades kõrge väärtus. Sellepärast on oluline mõelda nende tegelikule tähendusele. Armu mõistmine on suur väljakutse mitte sellepärast, et see on ebaselge või raskesti mõistetav, vaid selle tohutu ulatuse tõttu. Sõna "arm" on tuletatud kreekakeelsest sõnast "charis" ja kirjeldab kristlikus mõttes ärateenimatut soosingut või head tahet, mida Jumal inimestele näitab. Jumala arm on kingitus ja vastus inimese seisundile. Arm on Jumala tingimusteta täiuslik armastus meie vastu, mille kaudu ta meid vastu võtab ja oma ellu integreerib. Jumala armastus on kõigi tema tegude aluseks meie vastu. «Kes ei armasta, see pole Jumalat tundnud; sest Jumal on armastus" (1. Johannes 4,8 Lihuniku piibel).

Meie armuline Jumal on otsustanud armastada meid hoolimata meie tegudest või tegevusetusest. Agape tähistab tingimusteta armastust ja arm on selle armastuse väljendus, mis antakse inimkonnale, olenemata sellest, kas me tunneme selle ära, usume sellesse või aktsepteerime seda. Kui me sellest aru saame, muutub meie elu: «Või põlgad sa tema headuse, kannatlikkuse ja pikameelsuse rikkusi? Kas sa ei tea, et Jumala headus juhib sind meeleparandusele?” (roomlased 2,4).

Kui armul oleks nägu, oleks see Jeesuse Kristuse nägu. Sest temas kohtame tõelist armu, mis elab meis ja mille kaudu me eksisteerime. Nagu apostel Paulus selgelt kuulutas: "Ma elan, kuid mitte mina, vaid Kristus elab minus" (Galaatlastele 2,20).

Armuelu elamine tähendab usaldamist, et Jumal on meie poolel ja Kristuse sisimas elava Vaimu jõu kaudu oma plaani elluviimist meie jaoks. Apostel Peetrus rääkis Jumala mitmekülgsest armust: „Ja teenige üksteist, igaüks selle anniga, mille ta on saanud, kui Jumala mitmekülgse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, rääkigu nagu Jumala sõna. Kui keegi teenib, tehku seda väega, mille Jumal annab, et kõiges saaks Jumal austatud Jeesuse Kristuse läbi."1. Peter 4,10-11.).
Jumala arm on nagu paljude tahkudega teemant: teatud nurga alt vaadatuna paljastab see kordumatu ilu. Kui seda keerata, avab see teise, sama muljetavaldava näo.

Graatsia kui elustiil

Meie usk Jumalasse ja Tema armusse mõjutab sügavalt seda, kuidas me ennast tajume ja teiste suhtes käitume. Mida rohkem mõistame, et Jumal on armastuse ja armu Jumal ning et Ta annab meile selle armastuse ja armu läbi oma Poja Jeesuse Kristuse, seda rohkem me muutume ja muutume. Nii saame üha enam võimelised jagama teistega Jumala armastust ja armu: „Teenige üksteist, igaüks selle kingitusega, mille ta on saanud, kui Jumala mitmekülgse armu head majapidajad” (1. 4,10).

Arm muudab meie vaatenurka Jumalale. Saame aru, et ta on meie poolel. See kujundab ümber selle, kuidas me end näeme, mitte selle põhjal, kui head me oleme, vaid sellel, kui hea on Jumal. Lõpuks mõjutab arm seda, kuidas me suhtleme teiste inimestega: „Olge üksteisest niisugusel meelel, nagu kohane osadusele Kristuses Jeesuses” (Filiplastele 2,5). Seda teed koos kõndides peaksime omaks võtma Jumala rikkaliku ja mitmekülgse armu ning kasvama tema aina uuenevas armastuses.

Barry Robinson


Veel artikleid Jumala armust:

Grace parim õpetaja   Olge keskendunud Jumala armule