Jeesus: Jumala Kuningriik

515 Jeesus Jumala KuningriikMis on sinu elus kõige tähtsam? Kas see on Jeesus? Kas see on sinu fookus, keskus, pivot, teie elu keskpunkt? Jeesus on minu elu keskmes. Ilma temata olen ma elutu, ilma temata ei lähe midagi õiges suunas. Aga Jeesusega, mis rõõm, ma elan Jumala kuningriigis.

Pärast usutunnistust, et Jeesus on Messias, Jumala Kristuse Sõnumitooja, kinnitan teile: „Te elate koos Jeesusega Jumala kuningriigis, sest see on teie sees, meie seas”.

Variserid küsisid Jeesuselt, millal tuleb Jumala riik. Mille peale ta vastas: "Jumala riik ei tule nii, et selle väliste märkide järgi ära tunda. Samuti ei saa öelda: Vaata, siin see on! Või: see on seal! Ei, kuningriik või: „Vaata, Jumala riik on teie sees” (Luuka 17:20-21 Uus Genfi tõlge).

Kohe, kui Jeesus oli hakanud kuulutama Jumala kuningriiki, olid seal variserid. Nad süüdistasid teda jumalateotuses isegi siis, kui ta neile tõtt rääkis. Ta tunnistas oma evangeeliumis, et aeg on tulnud ja Jumala riik on tulnud (Markuse järgi 1,14-15). Jaakobi kaevu juures tuleb naine Samaariast vett ammutama. Jeesus alustab temaga dialoogi: “Anna mulle juua!” “Jeesus vastas: Kui sa teaksid, mis on Jumala and ja kes on see, kes sulle ütleb: Anna mulle juua, siis sa oleksid palunud temalt ja ta oleks andis sulle allikavett, elavat vett. Aga kes joob seda vett, mida ma talle annan, sellel ei ole enam kunagi janu. Vesi, mille ma talle annan, saab temas allikaks, mis voolab lakkamatult igavesse ellu.” (Johannes) 4,9-14 Uus Genfi tõlge).

Jeesus pakub sulle ka oma elutee, et see voolaks lakkamatult sinu ja ligimese vahel nüüd ja igavesse ellu ülestõusmises. „Aga aeg tuleb, jah, see on juba käes, mil inimesed kummardavad Jumalat kui Isa, inimesed, kes on täidetud Vaimuga ja on õppinud tõde tundma. Jumal on vaim ja need, kes tahavad teda kummardada, peavad kummardama vaimus ja tões” (Joh 4,23-26 Uus Genfi tõlge).

Kuidas kummardate Jumalat vaimus ja tões? Jeesus ütleb: “Mina olen viinapuu, teie olete oksad!” Kui te jääte Jeesuse viinapuusse, siis kannate vilja, rohkem vilja, jah, palju vilja. Sa peaksid kasutama vilja, mille Jeesus sulle annab, et pakkuda seda oma naabritele. Armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsemine, Jumala eluviis, ei ole mitte ainult Vaimu vili, vaid on ka teie armastuse väljendus ligimese vastu. Armastuse allikas Jeesus, mis voolab lakkamatult, ei saa kunagi tühjaks, vaid pigem voolab igavesse ellu. See kehtib tänase ja tuleviku kohta, mil Jumala riik on nähtav kogu oma täiuses.

Jeesus ilmutab teie kaudu abikaasa, teie lapsed ja vanemad, teie sõbrad ja kaaskodanikud, olles siiski erinevad. Jeesus tahab, et Tema armastus voolaks teid teie juurde nende naabritega. Sa tahaksid jagada seda armastust oma naabriga, sest te austate neid sama nagu ennast.

Teil ja meil on elav lootus, sest Jeesus on oma ülestõusmise läbi surnud: igavene elu Jumala Kuningriigis. Seda ma keskendun: Jeesus Jumala Kuningriigis.

Toni Püntener


pdfJeesus: Jumala Kuningriik