Usalda Jumalat

usaldus jumala vastu

Usk tähendab lihtsalt "usaldust". Me võime Jeesust täielikult päästa. Uus Testament ütleb meile selgelt, et meid ei õigusta miski, mida saame teha, vaid lihtsalt usaldamine Kristuse, Jumala Poja vastu. Apostel Paulus kirjutas: "Uskugem nüüd, et inimene peaks olema õiglane ilma seaduse tegudeta, ainult usu kaudu" (Roomlased 3,28).

Päästmine ei sõltu üldse meist, ainult Kristusest! Kui me usaldame Jumalat, pole vaja üritada tema eest varjata ühtegi osa oma elust. Me ei karda Jumalat isegi siis, kui patustame. Hirmu asemel usaldame teda, et ta ei lakka meid kunagi armastamast, meie kõrval seismast ja aitamast meid oma pattudest üle saama.

Kui me usaldame Jumalat, saame me endale täieliku kindlustundega endale lubada, et ta muudab meid inimeseks, kelle me tahame, et ta oleks. Kui me usaldame Jumalat, avastame, et Ta on meie kõrgeim prioriteet, meie elu maa ja sisu. Nagu Paulus ütles Ateena filosoofidele, me elame, jutustame ja oleme Jumalas. Ta on meile tähtsam kui midagi muud - väärtuslikum kui vara, raha, aeg, maine ja isegi see piiratud elu. Me usume, et Jumal teab, mis on meile parim, ja me tahame talle meeldida. Ta on meie võrdluspunkt, meie aluse mõtestatud elule.

Me tahame Teda teenida, mitte hirmust, vaid armastusest - mitte nördimust, vaid rõõmsalt vaba tahtest. Me usaldame tema otsust. Me usaldame oma sõna ja tema viise. Me usaldame teda, et anda meile uus süda, et muuta meid üha sarnasemaks, et meid armastada, mida ta armastab, ja hindame seda, mida ta hindab. Me usaldame teda, et ta alati armastab meid ja ei anna meile kunagi.

Jällegi, me ei saaks kunagi seda teha üksinda. See on Jeesus, kes teeb seda meie ja meie, Püha Vaimu ümberkujundava töö kaudu. Me oleme Jumala enda tahtel ja otstarbel Tema armastatud lapsed, kes on lunastatud ja ostetud Jeesuse väärtusliku verega.

Apostel Peetrus kirjutas: «Sest te ju teate, et isade käitumisharjumuste muutumisest ei lunastata teid mitte mööduva hõbeda ega kullaga, vaid Kristuse kui süütu ja puutumatu lambatalle kalli verega. See valiti juba enne maailma laotamist, kuid paljastab aja pärast teie huvides » (1. Peetruse 1,18: 20).

Me ei saa usaldada Jumalale mitte ainult meie praegust, vaid ka meie minevikku ja tulevikku. Jeesuses Kristuses lunastab meie taevane Isa meie kogu elu. Nagu väike laps, kartmatu ja oma ema käte sisu, saame kindlalt puhata Isa, Poja ja Püha Vaimu armastuses.

Joseph Tkach