Järelikult teha järeldusi

“Ära mõista teiste üle kohut, siis ei mõisteta ka sinu üle kohut! Ärge mõistke kellegi üle kohut, siis ei mõisteta ka teid! Kui oled valmis teistele andestama, siis antakse ka sulle andeks ”(Luuka 6:37, Lootus kõigile).

Laste teenistuses õpetati õige ja vale kohta. Hooldaja küsis: "Kui ma võtan rahakotti jope taskusse kogu raha eest, mida ma siis teen?" Väike Tom tõstis käe ja naeratas pahatahtlikult ja hägustas: "Siis sa oled tema naine!"

Kas teie, nagu mina, oleksid vastuseks oodanud "varas"? Mõnikord vajame veel ühte teavet, enne kui saame ühe asja otsustada. Õpetussõnad 18, 13 hoiatab: "Igaüks, kes vastab enne, kui ta isegi kuulab, näitab oma rumalust ja teeb end naeruväärseks."

Peame teadma, et teame kõiki fakte ja need peavad olema õiged. Matthew 18, 16 mainib, et üks asi tuleb kinnitada kahe või kolme tunnistajaga, nii et mõlemad pooled peavad rääkima.

Kuigi oleme kogunud kõik faktid, ei tohiks me seda eitada.

Jätame meelde 1. Saamueli 16:7: "Inimene näeb seda, mis on tema silmade ees, aga Issand vaatab südant." Me peaksime mõtlema ka Matteuse 7:2: "... mis iganes kohtuotsusega sa kohut mõistate, mõistetakse teie üle kohut. ..."

Isegi faktid võivad viia valede järeldusteni. Asjaolud ei ole alati need, mida me alguses hindame, sest alguses olev väike lugu näitab meile. Kui me lõpetame enneaegselt, siis saame end kergesti vaevata ja tekitada teistele ebaõiglust ja kahju.

PALVE: Aita meid mitte hüpata järeldustele, Taevase Isa, vaid teha õigeid ja õigeid otsuseid, näidata halastust ja mitte kahtluse alla seada, Aamen.

Nancy Silsox, Inglismaa


pdfJärelikult teha järeldusi