Elage Jumala jaoks või Jeesuses

580 jumalale või Jeesuses elamiseksEsitan endale küsimuse tänase jutluse kohta: "Kas ma elan Jumalale või Jeesuses?" Vastus nendele sõnadele on mu elu muutnud ja see võib muuta ka teie elu. Küsimus on selles, kas ma üritan elada Jumala jaoks täiesti seaduslikult või võtan vastu Jumala tingimusteta armu kui Jeesuse teenimata kingitust. Selgelt öeldes - elan Jeesuses, koos temaga ja Jeesuse kaudu. Selles ühes jutluses on võimatu armu kõiki aspekte kuulutada. Niisiis lähen sõnumi tuumani:

«Ta otsustas juba siis, et me saame Jeesuse Kristuse kaudu tema enda lasteks. See oli tema plaan ja nii see talle meeldis. Selle kõigega tuleks ülistada Jumala aulist, väljateenimatut lahkust, mida oleme kogenud tema armastatud Poja kaudu. koos Kristusega oleme tehtud elavaks - armust olete päästetud -; ja ta on meid üles äratanud koos meiega ja kinnitanud meid koos meiega taevas Kristuses Jeesuses» (Efeslastele 2,5-6 Lootus kõigile).

Minu esinemine ei lähe arvesse

Suurim kingitus, mille Jumal oli vanas lepingus oma rahvale Iisraelile andnud, oli anda Moosese kaudu rahvale seadus. Kuid kellelgi ei õnnestunud seda seadust täiuslikult pidada, välja arvatud Jeesus. Jumal oli alati hoolinud armusuhtest oma rahvaga, kuid kahjuks kogesid ja mõistsid seda vaid vähesed vanas lepingus osalenud inimesed.

Sellepärast on uus leping totaalne muutus, mille Jeesus inimestele andis. Jeesus annab oma kirikule piiramatu juurdepääsu Jumalale. Tänu tema armule elan elavas suhtes Jeesuse Kristuse kaudu, temaga ja Jeesuse Kristusega. Ta lahkus taevast ja sündis maa peal Jumala ja inimesena ning elas meie keskel. Elu jooksul täitis ta seaduse täielikult ja ei lasknud ainsatki punkti mööda, kuni tegi oma surmaga ja ülestõusmisega vanale lepingule lõpu.

Jeesus on minu elus kõrgeim inimene. Olen võtnud teda kui oma suurimat kingitust kui Issandat ja olen tänulik, et ma ei pea enam võitlema vana lepingu käskude ja keeldudega.

Enamik meist on seda teadlikult või teadvustamata kogenud seaduslikult elades. Ka mina uskusin, et sõnasõnaline ja tingimusteta kuulekus on minu pühendumuse väljendus Jumalale meeldimiseks. Püüdsin oma elu elada vana lepingu reeglite järgi. Ja edasi, et teha kõik Jumala heaks, kuni kõikvõimas Jumal näitas mulle läbi oma armu: "Pole ühtegi õiget, isegi mitte ühtegi" - peale Jeesuse, meie suurima kingituse! Minu enda esinemisest koos kõigi kaunistustega ei saanud Jeesuse jaoks kunagi piisata, sest loeb see, mida ta minu jaoks on saavutanud. Sain tema armu anda Jeesuses elamiseks. Isegi Jeesusesse uskumine on Jumala kingitus. Ma võin aktsepteerida usku ja selle kaudu ka Jeesust, Jumala armu suurimat kingitust.

Jeesuses elamine on suurte tagajärgedega otsus

Sain aru, et see sõltub minust. Kuidas ma usun Jeesusesse? Võin valida, kas teda kuulata ja teha seda, mida ta ütleb, sest minu veendumused määravad minu tegevuse. Mõlemal juhul on sellel minu jaoks tagajärjed:

«Aga milline oli teie elu enne? Sa eiranud Jumalat ega tahtnud temast midagi teada. Tema silmis olid sa surnud, elasid nii, nagu siin maailmas kombeks, ja alistusid saatanale, kes teostab oma võimu taeva ja maa vahel. Ka tänapäeval valitseb tema kuri vaim kõigi Jumalale sõnakuulmatute inimeste elu. Ka meie kuulusime nende sekka, kui tahtsime ise oma elu otsustada. Oleme andnud järele oma iidse loomuse kirgedele ja kiusatustele ning nagu kõik teised inimesed oleme allutatud Jumala vihale» (Efeslastele 2,1-3 Lootus kõigile).

See näitab mulle: Vana lepingu käskude täitmine ei loo isiklikku suhet Jumalaga. Pigem eraldasid nad mind temast, sest minu suhtumine põhines minu enda panusel. Karistus patu eest jäi samaks: surm ja ta jättis mind lootusetusse olukorda. Nüüd järgnevad lootussõnad:

«Aga Jumala halastus on suur. Oma pattude tõttu olime Jumala silmis surnud, kuid ta armastas meid nii väga, et andis meile uue elu koos Kristusega. Pidage alati meeles: võlgnete selle pääste ainult Jumala armule. Ta äratas meid surnuist üles koos Kristusega ja meie ühendus Kristusega on juba andnud meile koha taevases maailmas. Seega tahab Jumal oma armastuses, mida ta meile Jeesuses Kristuses näitas, näidata oma armu tohutut suurust kõigi aegade jaoks. Sest ainult tema väljateenimatu lahkuse kaudu olete päästetud surmast. See juhtus, sest sa usud Jeesusesse Kristusesse. See on Jumala kingitus, mitte teie enda töö. Inimene ei saa oma saavutuste kaudu midagi panustada. Seetõttu ei saa kedagi petta oma heade tegude pärast” (Efeslastele 2,4-9 Lootus kõigile).

Olen näinud, et usk Jeesusesse on Jumala kingitus, mille olen teeninud vääramatult. Ma olin täiesti surnud, sest identiteedi järgi olin ma patune ja tegin pattu. Kuid kuna mul lubati aktsepteerida Jeesust oma Lunastaja, Päästja ja Issandana, löödi mind koos temaga risti. Kõik minu patud, mille ma olen kunagi süüdistanud ja mille ma sooritan, antakse tema kaudu andeks. See on värskendav ja puhastav sõnum. Surm pole enam minu jaoks õigus. Mul on Jeesuses täiesti uus identiteet. Juriidiline isik Toni on ja jääb surnuks, isegi kui ta vaatamata oma vanusele kõnnib elavalt ja elavalt ringi.

Elage armus - elage Jeesuses

Ma elan koos, läbi ja Jeesuses või nagu Paulus täpselt ütleb:

"Sest mind määrati seadusega surma. Nii et nüüd olen seadusele surnud, et saaksin elada Jumalale. Minu vana elu suri koos Kristusega ristil. Sellepärast ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus! Ma elan oma mööduvat elu siin maal usus Jeesusesse Kristusesse, Jumala Pojasse, kes armastas mind ja andis oma elu minu eest. Ma ei lükka tagasi seda väljateenimatut Jumala kingitust – erinevalt kristlastest, kes tahavad ikka veel seaduse nõuetest kinni pidada. Sest kui Jumal saaks meid seadusele kuuletumise kaudu vastu võtta, siis poleks Kristus pidanud surema.” (Galaatlastele 2,19-21 Lootus kõigile).

Armu läbi olen päästetud, armu läbi kasvatas Jumal mind üles ja ma olen taevas koos Kristuse Jeesusega. Ma ei saa millegagi kiidelda, välja arvatud see, et mind armastab Kolmainu Jumal ja elan selles. Ma võlgnen oma elu Jeesusele. Ta tegi kõik, mis oli vajalik, et minu elu krooniks temas edu. Samm-sammult mõistan üha enam, et on tohutu erinevus, kas ütlen: elan Jumala nimel või on Jeesus minu elu. Olla üks püha Jumalaga muudab see minu elu põhimõtteliselt, sest ma ei määra enam oma elu, vaid lasen Jeesusel end läbi elada. Rõhutan seda järgmiste salmidega.

"Kas te ei tea, et olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teis?" (1. korintlased 3,16).

Olen nüüd isa, Poja ja Püha Vaimu elupaik, see on uue lepingu privileeg. See kehtib olenemata sellest, kas ma olen sellest teadlik või jään teadvuseta: kas ma magan või töötan, elab Jeesus minus. Kui räätsamatkal kogen imelist loomingut, on Jumal minus ja teeb iga hetke aardeks. Alati on vaba ruumi lasta Jeesusel mind juhtida ja mulle kingitusi teha. Mul on lubatud olla liikuvas Jumala tempel ja nautida kõige intiimsemaid suhteid Jeesusega.

Kuna ta elab minus, ei pea ma kartma, et ma ei vasta Jumala nägemusele. Isegi kui ma langen tema õigustatud pojana, aitab ta mind üles. Kuid see ei kehti ainult minu kohta. Jeesus pidas lahingut Saatana vastu ja võitis koos meiega ja meie eest. Pärast võitlust saatanaga pühib ta piltlikult öeldes saepuru minu õlgadelt, nagu kiigutades. Ta on kõik meie süü lõplikult ära maksnud, tema ohver on piisav, et kõik inimesed saaksid temaga leppinud elada.

«Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see toob palju vilja; sest ilma minuta ei saa te midagi teha” (Johannese 15,5).

Ma võin olla seotud Jeesusega nagu viinamari viinapuul. Tema kaudu saan kõik, mis mul elamiseks vajalik on. Lisaks võin Jeesusega rääkida kõigist oma eluküsimustest, sest ta tunneb mind tagurpidi ja teab, kus mul abi vaja on. Ta ei muretse ühegi minu mõtte pärast ega mõista mind kohut valesti. Tunnistan talle oma süüd, kes vaatamata oma surmale kutsun mind üles mitte patustama kui tema sõber ja vend. Ma tean, et ta andis talle andeks. Minu kui patuse identiteet on vana lugu, nüüd olen uus olend ja elan Jeesuses. Niimoodi elamine on tõeliselt lõbus, isegi lõbus, sest enam pole mingit eraldavat händikäpi.

Lause teine ​​osa näitab mulle, et ilma Jeesuseta ei saa ma midagi teha. Ma ei saa elada ilma Jeesuseta. Ma usaldan Jumalat, et ta kutsub kõiki, et ta teda kuuleks või kuuleks. Millal ja kuidas see juhtub, on tema võimuses. Jeesus seletab mulle, et kõik minu head sõnad ja isegi parimad tööd ei tee mind elus mitte midagi. Ta käsib mul pöörata tähelepanu sellele, mida ta tahaks mulle üksi või mu kallite naabrite kaudu öelda. Ta andis mulle selleks mu naabrid.

Võrdlen meid sel ajal Jeruusalemmast Emmausse jooksnud jüngritega. Nad olid varem kogenud Jeesuse ristisurma tõttu raskeid päevi ja arutasid neid koduteel omavahel. Võõras, see oli Jeesus, kõndis koos nendega ja selgitas, mida temast pühakirjades kirjutati. Kuid see ei teinud neid targemaks. Nad tundsid ta kodus ära vaid leiba lõhkudes. Selle juhtumi kaudu said nad ülevaate Jeesusest. See kukkus nende silmadelt nagu kaalud. Jeesus elab - ta on Päästja. Kas selliseid silmade avajaid on veel täna? Ma arvan küll.

Võib juhtuda, et jutlus „Elage Jumala jaoks või Jeesuses“ on keeruline. Siis on teil hea võimalus seda Jeesusega arutada. Ta armastab väga intiimseid vestlusi ja näitab hea meelega, kuidas elu on tema üks suurimaid imesid. Ta täidab teie elu armu. Jeesus sinus on sinu suurim kingitus.

Toni Püntener