Pimedusest valgusesse

683 pimedusest valgusesseProhvet Jesaja teatab, et Iisraeli valitud rahvas viiakse vangi. Vangistus oli rohkem kui pimedus, see oli üksinduses ja võõras kohas mahajäetuse tunne. Kuid Jesaja lubas ka Jumala nimel, et Jumal ise tuleb ja muudab inimeste saatust.

Vana Testamendi päevil ootasid inimesed Messiat. Nad uskusid, et ta päästab nad pimeduse süngest vangistusest.

Umbes seitsesada aastat hiljem oli aeg käes. Petlemmas sündis Jesaja tõotatud Immaanuel "Jumal meiega". Mõned juudid lootsid, et Jeesus vabastab inimesed roomlaste käest, kes hõivasid tõotatud maa ja hoidsid seda range käe all.

Sel ööl hoidsid karjased oma lambaid põllul. Nad valvasid karja, kaitstes neid metsloomade eest ja kaitstes neid varaste eest. Need olid mehed, kes tegid oma tööd ka öösiti täies pimeduses. Hoolimata vastutusrikkast tööst peeti karjaseid ühiskonnast väljastpoolt tulevateks isikuteks.

Äkki paistis tema ümber ere valgus ja ingel kuulutas karjastele Päästja sündi. Valguse sära oli nii tugev, et karjased olid uimastatud ja hirmunud suurest hirmust. Ingel lohutas teda sõnadega: «Ära karda! Vaata, ma räägin teile suurest rõõmust, mis tabab kõiki inimesi; sest teile on täna sündinud Päästja, kes on Issand Kristus, Taaveti linnas. Ja see on märk: leiad lapse mähkmetesse mässitud ja sõimes lamamas »(Luke 2,10-12.).

Ingli sõnumitooja ja koos temaga suur grupp ingleid kiitsid Jumalat ja andsid talle au. Kui nad olid ära läinud, asusid karjased kohe kiiruga teele. Nad leidsid lapse, Maarja ja Joosepi, just nagu ingel oli neile lubanud. Kui nad olid seda kõike näinud ja kogenud, rääkisid nad sellest entusiastlikult kõigile oma tuttavatele ning kiitsid ja kiitsid Jumalat kõige eest, mis neile selle lapse kohta räägiti.

See lugu puudutab mind ja ma olen teadlik, et nagu karjased, olin ka mina marginaliseeritud inimene. Sündinud patusena ja ülimalt rõõmus, et Jeesus Päästja sündis. Mitte ainult see, vaid ka tema surma, ülestõusmise ja elu kaudu on mul lubatud tema elus osaleda. Läksin koos temaga läbi surma pimedusest elu ereda valguseni.

Ka sina, hea lugeja, võid, kui oled seda kogenud, elada koos Jeesusega eredas valguses ning teda kiita ja kiita. Hea on teha seda usklike rahvahulgaga ja jagada häid uudiseid teistega.

Toni Püntener