Kohalikud välismaalased

053i kohalikud on maavälisedUsu läbi Kristusesse tõusime koos temaga üles ja oleme Kristuses Jeesuses viidud taevasse” (Efeslastele 2,6 Lootus kõigile).

Ühel päeval astusin kohvikusse ja olin täiesti oma mõtetesse vajunud. Kõndisin tere ütlemata mööda püsikliendist. Üks hüüdis: "Tere, kus sa oled?" Reaalsuses tagasi tulles vastasin: "Oh, tere! Vabandust, ma olen teises maailmas, tunnen end pooleldi maavälisena." Me naersime. Kohvi juues sain aru, et meie, kristlaste jaoks on neis sõnades palju tõtt. Me ei ole sellest maailmast.

Jeesus räägib sellest ülempreestri palves, mille leiame Johannese 1. peatükis7,16 loe: "Nad ei kuulu maailma rohkem kui mina" Salmis 20 palvetab Jeesus meie eest: "Ma ei palveta ainult nende eest, vaid kõigi eest, kes kuulevad minust nende sõnade kaudu ja usuvad minusse".

Jeesus ei näe meid osana sellest maailmast ja Paulus selgitab: "Meie seevastu oleme taeva kodanikud ja taevast ootame ka meie Päästjat, Issandat Jeesust Kristust" (Filiplastele 3,20 Uus Genfi tõlge).

See on usklike seisukoht. Me ei ole mitte ainult selle maailma elanikud, vaid ka taevased elanikud, maavälised!

Kui ma sellele pikemalt mõtlesin, mõistsin, et me pole enam Aadama lapsed, vaid Jumala lapsed, kes on sündinud Vaimust. Peetrus kirjutas oma esimeses kirjas: „Sa oled uuesti sündinud. Ja sa ei võlgne seda oma vanematele, kes andsid sulle maise elu; ei, Jumal ise andis teile uue, surematu elu oma elava ja igavese sõna kaudu" (1. 1. Peetruse 23 lootus kõigile).

Jeesus teatas variser Nikodeemusele nende öise koosoleku ajal: „Mis lihast on sündinud, on liha; mis Vaimust on sündinud, on vaim” (Johannese 3:6).

Loomulikult ei tohiks see viia meid ülbe. Kõik, mida te Jumalalt saate, peaks jätkama oma kaaskodanike teenimist. Ta annab teile mugavust teiste inimeste mugavuse pärast. Ta annab sulle halastust, et te oleksite teiste suhtes halastavad. Ta annab sulle andeks teistele andestust. Ta on vabastanud teid pimeduse maailmast selles maailmas, et kaasata teisi vabadusse. Soe tervitus kõigile kohalikele maavälistele maadele.

autor Cliff Neill


pdfKohalikud välismaalased