Elukutse ja kutsumine

643 elukutse ja helistamine Oli ilus päev. Galilea järvel jutlustas Jeesus kuulavatele inimestele. Inimesi oli nii palju, et ta palus Simon Peetruse paati veidi järvele välja minna. Nii kuulsid inimesed paremini Jeesust.

Simon oli kogenud spetsialist ning tundis hästi järve mugavusi ja lõkse. Kui Jeesus oli kõne lõpetanud, palus ta Siimonil oma võrgud vette lasta. Tänu oma erialasele kogemusele teadis Simon, et kalad taanduvad sel kellaajal järvesügavusse ja ta ei saa midagi kätte. Lisaks oli ta terve öö kala püüdnud ja midagi ei saanud. Kuid ta kuuletus Jeesuse sõnale ja tegi usus seda, mida ta talle ütles.

Nad viskasid võrgud välja ja püüdsid nii palju kalu, et võrgud hakkasid rebenema. Nüüd kutsusid nad kaaslased appi. Koos õnnestus kala paatide vahel laiali jagada. Ja ükski paat ei pidanud kala raskuse alla vajuma.

Nad kõik olid sügavalt šokeeritud selle ühiselt tehtud saagi imest. Siimon kukkus Jeesuse jalge ette ja ütles: Issand, eemaldu minust! Ma olen patune inimene " (Luuka 5,8).
Jeesus vastas: „Ärge kartke! Nüüdsest saad inimesi kinni » (Luuka 5,9). Jeesus soovib julgustada meid looma koos temaga seda, mida me ise teha ei saa, kuna oleme ebatäiuslikud.

Kui me usume Jeesuse sõnu ja teeme seda, mida ta meile ütleb, leiame tema kaudu patust päästmise. Kuid tema andestuse ja uue elu kingituse kaudu oleme kutsutud tegutsema tema saadikutena. Jeesus on meid kutsunud tooma häid uudiseid Jumala riigist kõikjale. Inimeste päästmisest teatatakse siis, kui me usume Jeesusesse ja tema sõnasse.

Pole tähtis, kes me oleme, sest oleme varustatud talentide ja võimetega täita Jeesuse ülesannet. Nagu need, kelle Jeesus on tervendanud, on see osa meie üleskutsest inimesi "kinni püüda".
Kuna Jeesus on alati meiega, vastame tema üleskutsele olla tema töökaaslased. Jeesuse armastuses

Toni Püntener