kus on kuningas

734 kus on kuningasTargad asusid idamaale otsima kuningat, kes oli neile välja kuulutatud. Erilisest ilmutusest juhindudes järgisid nad tähte, mis viis nad Jeruusalemma. Ükskõik, millel nende kindlus põhines, tulid nad siia kuningas Heroodeselt küsima: „Kus on vastsündinud juutide kuningas? Me nägime tema tähte ja tulime teda kummardama” (Matteus 2,2).

Kuningas Heroodes oli sellest uudisest šokeeritud, sest kartis, et tema kuningriik on ohus. Ta ei olnud kuningas Taaveti järeltulija, vaid edomiit ja seetõttu ei olnud tal õigustatud õigust juudi rahva üle valitseda.

Ta kutsus kohale juhtivad preestrid ja kirjatundjad, et neilt uurida, kus pidi sündima Messias, Kristus. Nad vastasid talle: 'Ja sina, Petlemm, Juuda maal, ei ole sugugi kõige väiksem Juuda linnadest; sest sinust tuleb välja vürst, kes karjatab minu rahvast Iisraeli” (Miika 5,1).

Nüüd kutsus Heroodes salaja targad välja ja küsis täpselt, millal täht neile esimest korda ilmus. Siis saatis ta nad Petlemma last otsima ja teatama Heroodesele, kus ta on, et ka tema saaks tulla teda kummardama. Kuid tema mõtted läksid hoopis teises suunas.

Kui targad Jeruusalemmast lahkusid, olid nad tunnistajaks veel ühele imele. Täht, nagu targad idas ilmutust nimetasid, viis nad lõunasse ühte kindlasse Petlemma majja, kust nad leidsid Jeesuslapse. Nad kummardasid Jeesust ja tõid talle väärtuslikke ja olulisi kuningale sobivaid kingitusi, kulda, viirukit ja mürri. Selle teoga avaldasid targad rahva nimel kummardust vastsündinud kuningas Jeesusele. Ta väärib kummardamist, samas on tema elu lõhnav ja mürr näitab, et ta annab oma elu läbi oma ohvrisurma rahva eest. Unes käskis Jumal tarkadel mitte Heroodese juurde tagasi pöörduda. Nii läksid nad oma maale tagasi teist teed pidi.

See lugu kutsub meid mõtlema ja otsuseid vastu võtma. Targad leidsid Jeesuse Kuninga pika tee pealt, võib-olla isegi ümbersõiduga. Kas sina oled ka teel Jeesuse juurde, et teda kummardada, austust avaldada ja talle väärtuslikku kingitust tuua? Kas olete temaga juba teel, sest ta on teie tee? Kuhu "staar" sind viib? kes on sinu tee mis on sinu kingitus

Toni Püntener