Tänuväärne palve

646 palvet tänutundestMõnikord nõuab palju pingutusi, et ennast palvetada, eriti nüüd, kui oleme koroonaepandeemia ajal lukus ja ei saa enam oma igapäevaseid toimetusi enam pikka aega teha. Mul on isegi raske meenutada, mis nädalapäev see on. Mida saab siis teha, kui suhe Jumalaga ja eriti palveelu kannatab ebameeldivuse või - tunnistan seda - lootusetuse all?

Ma ei ole palvetamise ekspert ja tegelikult on mul sageli raske palvetada. Et saaksin isegi alguse leida, palvetan sageli esimesi salme nagu sellest psalmist: «Kiida Issandat, mu hing, ja mis on minu sees, tema püha nime! Kiida Issandat, mu hing, ja ära unusta, mida head ta sulle on teinud, kes annab sulle andeks kõik su patud ja teeb terveks kõik su haigused!” (Psalm 103,1-3.).

See aitab mind. Kohe psalmi alguses küsisin siiski endalt: kellega Taavet siin räägib? Mõnes psalmis pöördub Taavet otse Jumala poole, teistel juhtudel aga inimeste poole ja annab juhiseid, kuidas nad peaksid Jumala suhtes käituma. Kuid siin ütleb Taavet: Kiida Issandat, mu hing! Niisiis räägib Taavet iseendaga ja manitseb ennast Jumalat kiitma. Miks peab ta hingele ütlema, mida teha? Kas sellepärast, et tal puudub motivatsioon? Enamik inimesi usub, et iseendaga rääkimine on vaimse haiguse esimene märk. Kuid selle psalmi järgi on see pigem vaimne tervis. Mõnikord peame end hästi meelitama, et motiveerida meid jätkama.

Selleks mäletab Taavet, kui imeliselt on Jumal teda õnnistanud. See aitab meil ära tunda Jumala heldet headust Jeesuse ja paljude saadud õnnistuste kaudu. See täidab meid sooviga teda kogu hingest kummardada ja kiita.

Kes on see, kes andestab kõik meie patud ja ravib meid kõigi haiguste eest? Ainult Jumal saab see olla. Need õnnistused pärinevad temalt. Oma armulises ja kaastundlikus armastuses annab ta meie pahategud andeks, mis on tõepoolest põhjus teda kiita. Ta ravib meid, sest hoolib meist kaastunde ja heldusega. See ei tähenda, et kõik ja kõigil juhtudel paraneksid, kuid kui me taastume, on ta meie vastu armuline ja see täidab meid suure tänutundega.

Pandeemia tõttu sai mulle selgeks, kui palju on ohus meie kõigi tervis. See mõjutab minu palveelu: tänan Jumalat oma tervise ja meie, haigete tervenemise eest ning kiidan isegi siis, kui lähedased või rõõm on surnud, Jumalat nende elu eest, teades, et Jeesuse kaudu antakse neile patud andeks. . Nende asjade taustal tunnen ma tugevat motivatsiooni palvetada, kui olin varem nii lootusetu. Loodan, et see innustab teid ka palvetama.

Barry Robinson