Emaduse kingitus

220 emaduse kingitusEmadus on üks suuremaid teoseid Jumala loomisel. See tuli minu meelest tagasi, kui mõtlesin hiljuti, mida ma saaksin oma emale ja oma emale ja oma emale. Mulle meeldib meenutada oma ema sõnu, kes sageli ütlesid mu õdedele ja mulle, kui õnnelik oli olla meie ema. Olles meid sünnitanud, oleks ta täielikult avastanud Jumala armastuse ja suuruse. Alustasin ainult seda, et kui meie lapsed on sündinud. Mäletan veel, kui üllatunud olin, kui koos abikaasaga Tammyga sündis sünnitusvalu fantastilise rõõmu pärast, kui ta hoidis meie poja ja tütre meie käes. Viimastel aastatel on emade armastusest mõelnud hirmuäratav. Loomulikult on minu armastusviis erinev ja me oleme kogenud ka meie isa armastust muul viisil.

Arvestades emaarmastuse intiimsust ja tugevust, ei ole ma sugugi üllatunud, et Paulus lülitas emaduse olulistesse väidetesse Jumala lepingu kohta inimkonnaga, nagu ta tegi Galaatlastele. 4,22-26 (Luther 84) kirjutab:

"Sest on kirjutatud, et Aabrahamil oli kaks poega, üks teenijast, teine ​​vabadest. Aga teenija loomine loodi liha järgi, vaba naise oma lubaduse alusel. Nendel sõnadel on sügavam tähendus. Kahe naise all mõeldakse kahte lepingut: üks Siinai mäelt, kes sünnitab orjuse, see on Hagar; sest Hagar tähendab Araabias Siinai mäge ja tähendab praegu Jeruusalemma, mis elab oma lastega orjuses. Kuid ülal olev Jeruusalemm on vaba; see on meie ema. »

Nagu äsja lugesime, oli Aabrahamil kaks poega: Iisak oma naisest Saarast ja Ismael teenijast Haagarist. Ismael sündis loomulikul teel. Isaaksiga kulus aga lubaduse tõttu ime, sest tema ema Sarah ei olnud enam fertiilses eas. Nii sündis Iisak tänu Jumala sekkumisele. Jaakob sündis Iisakile (tema nimi muudeti hiljem Iisraeliks) ja nii said Aabrahamist, Iisakist ja Jaakobist Iisraeli rahva esivanemad. Siinkohal on oluline märkida, et kõik esivanemate naised said lapsi saada ainult Jumala üleloomuliku sekkumise kaudu. Liiniahel viib läbi paljude põlvkondade Jeesuse, Jumala Poja juurde, kes sündis inimesena. Palun lugege, mida TF Torrance sellest kirjutas:

Jumala valitud vahend maailmas Jumala päästmiseks on Jeesuse Naatsaretlane, kes on sündinud Iisraeli emast, kuid ta ei olnud mitte ainult vahend, vaid Jumal ise. Piirangute ja selle vastuolu tervendamiseks ning elava osaduse taastamiseks Jumala kaudu Jumala inimkonna leppimisega.

Iisaki loos tunneme ära Jeesuse. Iisak sündis üleloomuliku sekkumise kaudu, samas kui Jeesuse sünd ulatub üleloomuliku eostamiseni. Iisak oli määratud potentsiaalseks ohvriks, kuid Jeesus oli tegelikult ja vabatahtlikult lepitus, mis lepitas inimkonna Jumalaga. Iisaku ja meie vahel on ka paralleel. Üleloomulik sekkumine Iisaku sünnisse vastab meiega (üleloomulikule) uuele sündimisele Püha Vaimu kaudu. See teeb meist Jeesuse vennad (Joh 3,3; 5). Me ei ole enam seaduse all orjuse lapsed, vaid adopteeritud lapsed, kes on vastu võetud Jumala perekonda ja kuningriiki ning meil on seal igavene pärand. See lootus on kindel.

Galaatlastele 4 võrdleb Paulus vana ja uut lepingut. Nagu me oleme lugenud, seob ta Hagari Iisraeli rahvaga Siinai vana lepingu alusel ja Moosese seadusega, millele ei lubatud pereliikmeid ega pärandit Jumala kuningriigis. Uue lepinguga viitab Paulus tagasi algsetele tõotustele (koos Aabrahamiga), et Jumalast peaks saama Iisraeli Jumal ja Iisraelist tema rahvas ning nende kaudu tuleks õnnistada kõiki perekondi maa peal. Need tõotused täituvad Jumala armulepingus. Sara sai poja, kes sündis otsese pereliikmena. Grace teeb sama. Jeesuse armu läbi saavad inimesed lapsendatud lasteks, Jumala lasteks, kellel on igavene pärand.

Galaatlastele 4. peatükis teeb Paulus vahet Haagaril ja Saaral. Haagar ühendab Paulust tollase Jeruusalemmaga, linnaga, kus valitsesid roomlased ja seadus. Saara aga tähistab "Jeruusalemma, mis on üleval", kõigi Jumala armu laste ema, kellel on pärand. Pärandis on palju enamat kui üheski linnas. See on "taevane linn (Ilmutuse 21,2) elava Jumala kohta” (Heebrealastele 12,22), et ühel päeval tuleb maa peale. Taevane Jeruusalemm on meie kodulinn, kus on meie tõeline kodakondsus. Paulus nimetab Jeruusalemma, mis on üleval, vabaks; ta on meie ema (Galaatlastele 4,26). Seotuna Kristusega Püha Vaimu kaudu, oleme vabad kodanikud ja Isa võtab meid vastu kui Tema lapsi.

Ma tänan Jumalat Sara, Rebeka ja Lea eest, kolme hõimu ema Jeesuse Kristuse sugupuu alguses. Jumal valis need emad, kuigi nad olid ebatäiuslikud, ning samuti Jeesuse ema Maarja, et saata oma Poeg maa peale inimolendina ja kes saatis meile Püha Vaimu, et teha meie isa lapsed. Emapäev on eriline võimalus tänada meie Jumalat armu paktist emaduse andmise eest. Me täname teda oma ema, meie ema ja naise eest - kõigi emade eest. Emadus on tõesti Jumala imeliselt elustava headuse väljendus.

Suur tänu emaduse kingituse eest,

Joseph Tkach

Präsident
GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfEmaduse kingitus