Voldikud

03 valgustab kolmemõõtmelise Kristuse keskse teoloogia  

Trinitaarse Kristuse keskne teoloogia

Worldwide Church of God (WCG) missioon on teha koostööd Jeesusega, et tagada evangeeliumi elamine ja selle kuulutamine. Meie arusaam Jeesusest ja tema heast armusõnumist on 20. sajandi viimasel kümnendil meie õpetuste ümberkujundamise tulemusena põhjalikult muutunud.

03 valgustatud wkg 35 usu broschuere põhimõtteid  

WKG 35 uskumused

Artiklite kogumik doktriinide kohta,
mainitud Jumala Maailma Kiriku uskumustes

 

  03 valgustab rikkalikku jumalat  

Jumala Kuningriik - dr med. Gary Deddo

Jumala kuningriik on alati olnud kristliku õpetuse suur osa ja õigesti. See kehtib eriti 20i puhul. Sajandil tekkis vaidlus. Kokkulepet on raske saavutada piibelliku materjali laiuse ja keerukuse ning paljude sellega kattuvate teoloogiliste teemade tõttu. Samuti on suured erinevused vaimses suhtumises, mis juhib teadlasi ja pastoreid ning viib need kõige mitmekesisematesse järeldustesse.

03 põleb naise rolli kirikus  

Naiste roll kirikus (WKG)

Kas naised võiksid olla eetsiinideks?
Kas Piibel nõuab meestele ja naistele erinevaid rolle?
Milline on naiste ja meeste roll Vana Testamendis?
Kuidas kohtles Jeesus naisi?
Milline oli naiste roll apostellikus kirikus?
Mida ütleb apostel Paulus naise juuste pikkuse ja peakatete kohta?
Naised on kogukonnas vaiksed!
Küsimused seoses 1. Timoteos 2,11-15?

 

03 valgustab vaimumaailma      

Vaimumaailm

Valgustumise allikas või varjatud oht?
Annab vastused olulistele küsimustele ja näitab, mida Piibel ütleb vaimumaailmast.

Kas on vaimumaailm?
Kas on kurat?
Kas peaksime tähed küsima?
Suhtlemine surnutega
reinkarnatsioon
Saatan kultused

03 valgustab hea uudis kõigile  

Hea uudis kõigile

Jumala Kuningriigi evangeelium
Mida apostlid õpetasid?
Paulus kuulutas häid uudiseid
03 valgustab wkg-i võitluse eest  

Võitlus põrgu eest

Põrgu tekitab tänapäeva maailmas ühe kuumima arutelu
kristliku kogukonna sees.

03 valgustatud wkg jumal on  

Jumal on. , ,

Kui te võiksite küsida Jumalalt küsimuse
Otsides Igavest
Kuidas Jumal ennast ilmutab
"Pole jumal peale minu"
Jumal ilmutas Kristuses
Üks kolmest ja kolm ühes
Inimkonna suhe Jumalaga

03 valgustatud wkg Kristus on tõusnud  

Kristus on tõusnud

Jeesus Kristus, risti löödud
Meie koht Issanda lauas
Ristilöömine ajaloolisest perspektiivist
Jeesuse viimane jutlus
Jeesuse Kristuse ülestõusmine - meie lootus lunastamiseks
Tühjad hauad - usu põhjused
Ta elab!

03 valgustab usku igapäevaelusse  

Usk igapäevaelus

Suured eeskujud
Usk ja kontroll
Kas Jumal peaks olema midagi võimatu?

03 põleb, mis see on  

Mis on päästmine?

Päästmise vajadus
Surma surma
Jeesus lepib meid Jumalaga kokku
Hakka Jumala lapseks
Igavese elu kingitus

03 põleb evangeeliumi  

Evangeelium

Me vajame evangeeliumi - häid uudiseid.
Kristuse evangeelium toob meelerahu,
Õnn ja isiklik võit.
Kõne tuleviku elamiseks siin ja praegu

03 valgustatud wkg leida rahu Kristuses  

Leia rahu Kristuses

Armasta üksteist
Uute ideedega tegelemine
Seadus ja lubadus
Sisestage Jumala rahu
Kummardamise objekt
Uus vein uutesse torudesse

03 valgustab wkg suhteid  

Suhe Jumalaga

Suhe Jumalaga

Suhted perekonnaga

Suhted sõpradega
Suhe vastassoost

03 põleb wkg ilmutust  

Ilmutus: Victory Vision

Profetia, apokalüpsis - eristage, mõistke
Väärt on lambaliha
Taaveti võti
Hoidke ettekuulutuste tähendus