Usu samm

Usu 595 sammNad olid Jeesuse Kristuse sõbrad ja ta armastas õdesid-vendi Martat, Mariat ja Laatsarust palavalt. Nad elasid Betanias, mõne kilomeetri kaugusel Jeruusalemmast. Tema sõnade, tegude ja imede kaudu julgustati neid uskuma temasse ja tema headesse uudistesse.

Vahetult enne paasapüha pühitsemist kutsusid kaks õde Jeesust abi, kuna Laatsarus oli haige. Nad uskusid, et kui Jeesus oleks nendega, saaks ta teda terveks. Kohas, kus Jeesus ja ta jüngrid uudiseid kuulsid, ütles ta neile: "See haigus ei põhjusta surma, vaid on mõeldud Inimese Poja ülistamiseks". Ta selgitas neile, et Laatsarus magas, kuid see tähendas ka, et ta oli surnud. Jeesus lisas, et see oli võimalus kõigile astuda uus samm usus.

Nüüd läksid Jeesus ja jüngrid teed Betaniasse, kus Laatsarus oli neli päeva hauas olnud. Jeesuse saabudes ütles Marta talle: «Mu vend on surnud. Kuid isegi nüüd tean: mida te jumalalt palute, seda ta annab teile ». Nii tunnistas Marta, et Jeesusel oli isa õnnistus, ja kuulis tema vastust: «Teie vend saab ülestõusnud, sest mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab ka siis, kui ta sureb, ja see, kes minusse elab ja usub, ei sure kunagi. Kas sa arvad nii? » Ta ütles talle: "Jah, söör, ma usun".

Kui Jeesus hiljem koos leinajatega Laatsaruse haua ees seisis ja käskis kivi ära tõsta, palus Jeesus Martal astuda veel üks samm usus. "Kui sa usud, siis sa näed Jumala au." Jeesus tänas oma isa, sest too kuulis teda alati ja hüüdis kõva häälega: "Laatsarus tule välja!" Lahkunu järgis Jeesuse kutset, tuli hauast välja ja jäi elama (Jh 11).

Tema sõnadega: "Ma olen ülestõusmine ja elu" Jeesus teatas, et ta on surma ja kogu elu peremees. Marta ja Maria uskusid Jeesusesse ja nägid tõendeid, kui Laatsarus hauast välja tuli.

Mõni päev hiljem suri Jeesus ristil, et tasuda meie süü. Tema ülestõusmine on suurim ime. Jeesus elab ja on teile julgustuseks, et Ta hüüab teid nimepidi ja teid tõstetakse üles. Teie usk Jeesuse ülestõusmisse annab teile kindluse, et ka teie osalete tema ülestõusmises.

Toni Püntener