tasu Jeesuse Kristuse järgimise eest

767 tasu Jeesuse Kristuse järgimise eestPeetrus küsis Jeesuselt: 'Vaata, me jätsime kõik maha ja järgnesime sulle; mis me selle eest saame?" (Matteuse 19,27). Oleme oma vaimsel teekonnal maha jätnud palju asju – karjääri, perekonnad, töö, sotsiaalse staatuse, uhkuse. Kas see on tõesti seda väärt? Kas meile on varuks mõni tasu? Meie pingutused ja pühendumus ei ole asjatud. Jumal inspireeris piiblikirjutajaid kirjutama autasudest ja ma olen kindel, et kui Jumal lubab tasu, siis me leiame, et see on tohutu väärtusega, mis on palju suurem, kui me oskame ette kujutada: "Aga sellele, kes suudab teha rohkem kui kõike, mida me palume või mõista selle väe järgi, mis meis mõjub” (Efeslastele 3,20).

Kaks ajaperioodi

Alustame sellest, et Jeesus vastab Peetruse küsimusele: „Teie, kes te olete järginud mind, uues sündimises, kui Inimese Poeg istub oma auhiilguse troonile, istud ka teie kaheteistkümnel troonil ja mõistate kohut kaheteistkümne Iisraeli suguharu üle. Ja kes iganes hülgab majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või maad minu nime pärast, saab selle sajakordselt ja pärib igavese elu” (Matteuse 1.9,28-29.).

Markuse evangeelium paljastab, et Jeesus räägib kahest ajaperioodist: "Ei ole kedagi, kes lahkub kodust või vendadest või õdedest või emast või isast või lastest või põldudest minu ja evangeeliumi pärast, kes ei saaks sajakordselt vastu. : praegu sel ajal majad ja vennad ja õed ja emad ja lapsed ja põllud keset tagakiusamisi – ja tulevases maailmas igavene elu” (Mark 10,29-30.).

Jumal tasub meile heldelt – aga Jeesus hoiatab meid ka, et see elu ei ole füüsiline luksus. Meid ootavad selles elus tagakiusamised, katsumused ja kannatused. Kuid õnnistused kaaluvad raskused sada ühele üles! Ükskõik, millise ohverduse me toome, hüvitatakse see küllaldaselt.
Jeesus ei luba anda 100 lisapõldu kõigile, kes loobusid talust, et järgida. Jeesus arvab, et asjad, mida me järgmises elus saame, on sada korda väärt need asjad, millest me selles elus loobume – mõõdetuna tegeliku väärtuse, igavese väärtuse, mitte füüsiliste asjade mööduvate moehullustega.

Ma kahtlen, kas jüngrid said aru, mida Jeesus ütles. Mõeldes endiselt füüsilisele kuningriigile, mis tooks peagi Iisraeli rahvale maise vabaduse ja võimu, küsisid nad Jeesuselt: "Issand, kas sa kavatsed sel ajal Iisraeli kuningriigi taastada?" (Teod 1,6). Stepheni ja Jamesi märtrisurm võis tulla üllatusena. Kuhu jäi tema sajakordne palk?

tähendamissõnad

Jeesus osutas mitmes tähendamissõnas, et ustavad jüngrid saavad suure tunnustuse osaliseks. Tähendamissõnas töötajatest viinapuudes sümboliseerib lunastusanni päevapalk: „Siis tulid palgatud umbes üheteistkümnendal tunnil ja igaüks sai oma senti. Aga kui esimene tuli, arvasid nad, et saavad rohkem; ja igaüks sai oma kopika” (Matteuse 20,9:10-2). Tähendamissõnas lammastest ja kitsedest on usklikel lubatud pärida kuningriik: "Siis ütleb kuningas neile, kes on tema paremal käel: Tulge, mu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis on teile valmistatud riigi rajamisest saati. maailm!" (Matteuse 5,34). Tähendamissõnas naeltest antakse usaldusväärsetele sulastele võim linnade üle: «Jeesus ütles talle: «Hea sulane! kuna sa oled olnud ustav väikeses asjas, on sul meelevald kümne linna üle” (Luuka 1. Kor9,17). Jeesus andis oma jüngritele nõu: „Aga koguge endale aardeid taevasse, kus ei koi ega rooste neid ei söö ja kus vargad sisse ei murra ega varasta” (Matteuse evangeelium) 6,20). Jeesus andis mõista, et see, mida me siin elus teeme, saab tulevikus tasu.

Igavene rõõm Jumalaga

Meie igavik Jumala juuresolekul on palju hiilgavam ja rõõmsam kui füüsilised hüved. Kõik füüsilised asjad, ükskõik kui ilusad, veetlevad või hinnalised, on vaid lõpmatult paremate taevalike aegade nõrgad varjud. Kui mõtleme igavestele tasudele, peaksime mõtlema eelkõige vaimsetele tasudele, mitte füüsilistele asjadele, mis mööduvad. Kuid probleem on selles, et meil pole sõnavara, et kirjeldada üksikasju elust, mida me pole kunagi kogenud.

Nagu psalmist ütleb: "Sina näitad mulle eluteed: sinu ees on täis rõõm ja su paremal käel on igavene rõõm" (Psalm 16,11). Jesaja kirjeldas osa sellest rõõmust, kui ta ennustas rahvast, kes naaseb oma maale: „Issanda lunastatud tulevad tagasi ja tulevad Siionisse hõisates; igavene rõõm on nende peade peal; Rõõm ja rõõm vallutavad neid ning valu ja ohkamine lahkub” (Jesaja 3.5,10). Oleme täitnud eesmärgi, milleks Jumal meid lõi. Me elame Jumala ees ja oleme õnnelikumad kui kunagi varem. Seda püüab kristlus traditsiooniliselt edasi anda mõistega "taevasse minek".

Põlastusväärne soov?

Usk tasudesse on osa kristlikust usust. Siiski peavad mõned kristlased oma töö eest tasu otsimist autuks. Oleme kutsutud teenima Jumalat armastusest, mitte töötegijatena, kes ootavad tasu. Ometi räägib Pühakiri tasudest ja kinnitab meile tasu: „Aga ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane; sest igaüks, kes tahab tulla Jumala juurde, peab uskuma, et ta on, ja et ta annab tasu neile, kes teda otsivad." (Heebrealastele) 11,6).

Kui elu läheb raskeks, aitab see meeles pidada, et on ka teine ​​elu: "Kui usk Kristusesse annab meile lootust ainult selleks eluks, siis oleme kõigist inimestest kõige õnnetumad" (1. Korintlastele 15,19 Lootus kõigile). Paulus teadis, et tulevane elu on tema ohvreid väärt. Ta loobus ajutistest rõõmudest, et otsida paremaid, püsivaid rõõme Kristuses.

Äärmiselt suurepärased auhinnad

Piibli kirjutajad pole meile palju üksikasju andnud. Kuid ühte me teame kindlalt – see on parim kogemus, mis meil kunagi olnud on. "Mida iganes sa teed, tehke seda oma südamest nagu Issandale, mitte inimestele, teades, et saate tasuks pärandi Issandalt." (koloslastele) 3,23-24). Peetruse kiri annab meile vastuse küsimusele, millise pärandi me saame: „Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suure halastuse järgi on meid ülestõusmise kaudu uuesti sünnitanud elavale lootusele. Jeesuse Kristuse surnuist pärandiks, mis on surematu, rüvetamata ja kadumatu, mis on hoiul taevas teile, keda hoitakse Jumala väega usu kaudu päästeks, mis on valmis ilmuma viimsel ajal. Siis tunnete rõõmu, et olete nüüd mõneks ajaks kurb, kui see peaks juhtuma, mitmesuguste kiusatuste pärast, et teie usk saaks tõestatud ja leitaks palju kallim kui riknev kuld, mida puhastatakse tules, kiituseks, au ja austus, kui ilmub Jeesus Kristus" (1. Peter 1,3-7). Meil on palju tänada, palju oodata, palju tähistada!

Paul Kroll


Veel artikleid Jeesuse järgimise kohta:

tasu Jeesuse Kristuse järgimise eest   Sõpruskond Jumalaga