Lunastatud elu

585 lunastatud elu Mida tähendab olla Jeesuse järgija? Mida tähendab lunastatud elus osalemine, mille Jumal meile Jeesuses Püha Vaimu kaudu annab? See tähendab autentse tõelise kristliku elu juhtimist meie näite kaudu, teenides ennastsalgavalt kaasinimestele. Apostel Paulus läheb palju kaugemale: “Kas te ei tea, et teie keha on Püha Vaimu tempel, mis on teie sees ja et teil on jumalast ja et te ei kuulu iseendasse? Sest teid ostetakse kallilt; seepärast kiidab Jumal teie kehaga » (1. Korintlastele 6,19: 20).

Jeesus lunastas meid oma päästetöö kaudu ja omandas meid kui oma vara. Olles kinnitanud seda tõde Jeesuse Kristuse usu kaudu, manitseb Paulus meid elama seda tõde, patust vabanenud uut elu. Apostel Peetrus hoiatas, et leidub valeõpetajaid: "Salakavalalt ringlevad nad sektantlikke õpetusi, mis viivad hävitamiseni, ja loobuvad seeläbi isandast ja valitsejast, kes nad vara ostis." (2. Peetruse 2,1). Õnneks pole neil valeõpetajatel absoluutselt mingit võimu ümber pöörata seda, kes Jeesus on ja mida Ta meie heaks tegi. «Jeesus Kristus andis end meile selleks, et lunastada meid kõigest ebaõiglusest ja puhastada endale vara omandisse, kes tahaks innukalt teha häid tegusid» (Tiitus 2,14). See puhastamine, mis tuleb Jeesuselt Püha Vaimu jätkuva teenimise kaudu, võimaldab meil elada lunastatud elu Jeesuses Kristuses.

Peetrus selgitab: "Sest te ju teate, et teid ei lunastata mööduva hõbeda ega kullaga oma mõttetu muutuse tõttu isade moodi, vaid Kristuse kui kalli verega kui süütu ja puutumatu tallega." (1. Peetruse 1,18: 19).

Need teadmised võimaldavad meil täielikult mõista Jeesuse kehastumise olulisust. Jumala igavene poeg tuli meiega inimkujul pärast meie inimliku olemuse aktsepteerimist, mille ta siis ümber muutis ja nüüd meiega Vaimu kaudu jagab. Ta võimaldab meil lunastatud elu tõesti elada.

Jeesuse kaudu lepitamine on Jumala inimkonna plaani keskpunkt. Taassünd ehk „ülalt sündimine” on lunastav töö, mille Jeesus tegi ja mida meis töötab Püha Vaim.

«Kuid kui ilmnes meie Päästja Jumala inimeste lahkus ja armastus, tegi ta meid õnnelikuks - mitte nende tööde pärast, mida me oleksime teinud õigusega, vaid pärast tema halastust - uuestisünni ja uuenemise vannis Püha Vaimu kaudu, mille ta üle on meid meie Päästja Jeesuse Kristuse kaudu rohkesti välja valanud, et Tema armu läbi saaksime igavese elu lootuse pärijad » (Tiitus 3,4-7).

Iseloomuliku vaimu kaudu oleme võimelised jagama Jeesuse inimlikkust. See tähendab, et jagame Püha Vaimu kaudu tema poega ja osadus ning osadus Isaga. Varased kirikuisad ütlesid seda nii: "Jeesusest, kes oli oma olemuselt Jumala Poeg, sai Inimese Poeg, nii et meist, kes oma olemuselt oleme loomuliku inimese pojad, võiksime armu läbi saada Jumala Poegadeks".

Kui me alistume Jeesuse tööle ja Pühale Vaimule ning anname talle oma elu, sünnime uude ellu, mis on meile juba Jeesuse inimlikkuses välja töötatud. See taassünd mitte ainult ei tutvusta meid jumala perekonda juriidilises mõttes, vaid oma vaimse taassünni kaudu jagame me Kristuse enda inimlikkust. Me teeme seda Püha Vaimu pideva teenimise kaudu. Paulus sõnastas selle nii: «Seetõttu: kui keegi on Kristuses, on ta uus olend; vana on möödunud, näe, uus on muutunud » (2. Korintlastele 5,17).
Me oleme äsja loodud Kristuses ja neile on antud uus identiteet. Kui võtame vastu siseruumides elava vaimu teenistuse ja reageerime sellele, sünnime ülalt. Sel moel saavad meist Jumala lapsed, kes jagavad Kristuse enda inimlikkust Püha Vaimu kaudu. Nii kirjutas Johannes selle oma evangeeliumis: "Kuid need, kes teda vastu võtsid ja temasse uskusid, andsid neile õiguse saada Jumala lasteks. Neist ei saanud nii, sest nad kuulusid valitud rahva hulka, isegi mitte inimpõlve ja sündimise kaudu. Jumal andis neile selle uue elu üksi » (Johannese 1,12: 13 loodan kõigile).

Ülalt ülalt sündides ja Jumala lastena vastu võttes saame elada uut, lepitatud suhet Jumalaga, lunastatud elu Kristuses. See, mida Jeesus tegi meile kui Jumala ja Inimese Pojale, töötab ka meis, nii et armu kaudu muutume meie oleku seisundis Jumala lasteks. Jumal on see, kes paneb usklikud sellesse uuendatud suhtesse iseendaga - suhtesse, mis mõjutab meid meie olemuse päris juurteni. Nii sõnastas Paulus selle hämmastava tõe: «Sest te ei ole saanud orjusevaimu, mida peaksite uuesti kartma; aga olete saanud lapsepõlve vaimu, mille kaudu me hüüame: Abba, kallis isa! Vaim ise tunnistab meie Vaimule, et oleme Jumala lapsed » (Roomlased 8,15-16).

See on tõde, lunastatud elu reaalsus. Tähistagem tema kuulsusrikast päästmisplaani ja kiidame rõõmsalt oma kolmainu Jumalat, isa, poega ja Püha Vaimu.

Joseph Tkach