Tähendamissõna pottsepast

703 tähendamissõna potistKas olete kunagi vaadanud pottseppa tööl või isegi käinud keraamikatunnis? Prohvet Jeremija külastas keraamikatöökoda. Mitte uudishimust ega uue hobi otsimise pärast, vaid sellepärast, et jumal käskis tal seda teha: «Ava lahti ja mine alla pottsepa juurde; seal ma lasen sul kuulda oma sõnu” (Jeremija 18,2).

Ammu enne Jeremija sündi töötas Jumal juba tema elus pottsepana ja Jumal jätkab seda tööd kogu tema elu. Jumal ütles Jeremijale: "Ma tundsin sind enne, kui ma su emaüsas moodustasin, ja enne kui sa sündisid, valisin ma sind teenima ainult iseenda jaoks." (Jeremija) 1,5 Lootus kõigile).

Enne kui pottsepp ilusat potti teha jõuab, valib ta välja savi, mis peaks olema käes võimalikult sile. Ta pehmendab olemasolevaid kõvasid tükke veega ning muudab savi elastseks ja tempermalmist, et saaks anumat vastavalt oma võimetele meelepäraseks vormida. Vormitud anumad asetatakse väga kuuma ahju.

Kui võtame Jeesuse vastu oma Issanda ja Päästjana, on meie kõigi elus palju raskeid tükke. Me lubame Jeesusel need eemaldada Püha Vaimu väega. Jesaja ütleb väga selgelt, et Jumal on meie Isa ja et Ta lõi meid põrmust: „Nüüd, Issand, sina oled meie Isa! Meie oleme savi, sina oled meie pottsepp ja me kõik oleme sinu kätetöö” (Jesaja 64,7).

Pottsepa majas jälgis prohvet Jeremija pottseppa töötamas ja nägi, kuidas esimene pott töö ajal ebaõnnestus. Mida pottsepp nüüd teeb? Ta ei visanud vigast anumat minema, kasutas sama savi ja tegi sellest teise poti, nagu talle meeldis. Siis ütles Jumal Jeremijale: „Kas ma ei või sinuga, Iisraeli sugu, käituda nagu selle pottsepaga?” ütleb Issand. Vaata, nagu savi on pottsepa käes, nõnda oled ka sina minu käes, Iisraeli sugu” (Jeremija 1.8,6).

Nii nagu Jeremija loo toon, oleme ka meie, inimesed, vigased anumad. Jumal ei viska minema seda, mis läheb valesti. Ta valis meid Kristuses Jeesuses. Kui me talle oma elu anname, siis ta voolib, pressib, tõmbab ja pigistab meid nagu painduvat savi oma kujundis. Loominguline protsess algab uuesti, kannatlikult, harjutatult ja suurima hoolega. Jumal ei anna alla: "Sest me oleme tema töö, loodud Kristuses Jeesuses headeks tegudeks, mille Jumal on eelnevalt valmistanud, et me nendes käiksime" (Efeslastele) 2,10).

Kõik tema teod on talle igavesest ajast teada ja Jumal teeb, mis talle meeldib, kui savi käes on. Kas meil on usku Jumalasse, meie pottseppa? Jumala Sõna ütleb meile, et me võime Teda täielikult usaldada, sest: "Ma olen kindel, et see, kes on alustanud teist head tööd, viib selle lõpuni Kristuse Jeesuse päevani" (Filiplastele) 1,6).

Asetades meid savikamakatena sellele maakera potikettale, kujundab Jumal meid uueks looduks, milleks Ta tahtis meid maailma rajamisest peale! Jumal on aktiivne meis igaühes, kõigis sündmustes ja väljakutsetes, mida meie elu toob. Kuid peale raskuste ja katsumuste, millega me silmitsi seisame, olgu need siis seotud tervise, rahanduse või lähedase kaotusega, on Jumal meiega.

Jeremija külaskäik pottsepa juurde näitab meile, mis saab meist, kui loovutame oma elu sellele loovale ja armulisele Jumalale. Seejärel moodustab Ta sinust anuma, mille Ta täidab oma armastuse, õnnistuste ja armuga. Sellest anumast tahaks ta teistele inimestele levitada seda, mida ta sinusse on pannud. Kõik on seotud ja omab eesmärki: Jumala kujundav käsi ja teie elu kuju; erinev vorm, mille ta meile inimestele anumana annab, vastab ülesandele, milleks ta meid kõiki on kutsunud.

autor Natu Moti