Võõraste hea tahe

"Näidake mulle ja maale, kus te praegu võõrana viibite, seda sama heatahtlikkust, mida olen teile näidanud" (1. Mooses 21,23).

Kuidas peaks riik käituma oma võõrastega? Ja mis veelgi olulisem, kuidas peaksime käituma, kui oleme võõras teises riigis? To 1. Moosese 21. peatükis elas Aabraham Geraris. Näib, et teda koheldi hästi, hoolimata Aabrahami pettusest Gerari kuninga Abimeleki vastu. Aabraham oli rääkinud talle pooltõde oma naise Saara kohta, et kaitsta end tapmise eest. Selle tulemusena rikkus Abimelek Saaraga peaaegu abielu. Abimelek ei tasunud aga kurja kurjaga, vaid andis Aabrahami naise Saara talle tagasi. Ja Abimelek ütles: "Vaata, minu maa on teie ees; elage seal, kus teie silmis hea on!" 1. Nii andis ta Aabrahamile vaba läbipääsu kogu kuningriigis. Ta andis talle ka tuhat hõbeseeklit (salm 20,15).

Kuidas Aabraham vastas? Ta palvetas Abimeleki pere ja majapidamise eest, et neilt kaotataks steriilsuse needus. Kuid Abimelek oli endiselt kahtlustav. Võib-olla nägi ta Aabrahami kui väge, millega tuleb arvestada. Abimelek tuletas Aabrahamile meelde, kuidas tema ja ta kodanikud temasse heatahtlikult suhtusid. Kaks meest sõlmisid lepingu, nad tahtsid maal koos elada ilma agressiooni ja vaenulikkuseta. Aabraham lubas, et ta ei tegutse enam petturlikult. 1. Mooses 21,23 ja avaldada tunnustust heatahtlikkuse eest.

Palju hiljem ütles Jeesus Luuka evangeeliumis 6,31 "Ja nagu sa tahad, et inimesed sulle teeksid, tehke neile sama!" See on Abimeleki Aabrahamile öeldu tähendus. Siin on õppetund meile kõigile: olenemata sellest, kas oleme kohalikud või välismaalased, peaksime olema üksteise vastu lahked ja heatahtlikud.


palve

Kallis Isa, palun aidake meil olla üksteisega sõbralikud oma meelt kasutades. Jeesuse Aadeni nimel!

James Henderson


pdfVõõraste hea tahe