Laienev universum

Jumala arm on palju suurem kui pidevalt laienev universum.
Kui Albert Einstein sada aastat tagasi (1916. aastal) oma üldrelatiivsusteooria avaldas, muutis ta teadusmaailma igaveseks. Üks murrangulisemaid avastusi, mille ta tegi, käsitleb universumi pidevat paisumist. See hämmastav tõsiasi ei tuleta meile meelde mitte ainult seda, kui suur on universum, vaid ka psalmisti väidet: Sest nii kõrgel kui taevas on maa kohal, laseb ta oma armul valitseda nende üle, kes seda kardavad. Nii kaugele kui ida on läänest, nii kaugele viib see meie üleastumised meist eemale (Psalm 103,11-12.).

Jah, nii uskumatult tõeline on Jumala arm oma ainsa Poja, meie Issanda Jeesuse ohverdamise kaudu. Psalmisti sõnastus “niipalju kui ida on läänest” puhub teadlikult meie kujutlusvõimet suurusega, mis ületab isegi tajutava universumi. Seetõttu ei kujuta keegi ette meie päästmise ulatust Kristuses, eriti kui mõelda, mida see kõik sisaldab.

Meie patud eraldavad meid Jumalast. Kuid Kristuse ristisurm muutis kõike. Lõhe Jumala ja meie vahel on suletud. Kristuses lepitas Jumal maailma iseendaga. Meid kutsutakse tema kogukonda nagu perekonda, ideaalsesse suhtesse kolmainu Jumalaga kogu igaviku. Ta saadab meile Püha Vaimu, kes aitab meil temale läheneda ja panna oma elu tema hoole alla, et me saaksime sarnaseks Kristusega.

Järgmine kord, kui vaatate öist taevast, pidage meeles, et Jumala armu ületab kõik universumi mõõtmed ja et isegi kõige pikemad kaugused, mida me teame, on väikesed võrreldes tema armastuse ulatusega.

Olen Joseph Tkach
See on osa sarjast Speaking of LIFE.


pdfLaienev universum