Sisukad sõnad

634 tähendusrikast sõnaOli pingeline hommik Jeruusalemmas Rooma kuberneri tooli ees. Osa Iisraeli rahvast oli ülemuste poolt elevil ja ergutas nõudma valjult Jeesuse ristilöömist. Selle jõhkra karistuse, mida Rooma seaduste kohaselt sai määrata ainult riigivõimu vastu suunatud kuriteo eest, sai määrata ainult pagan Pontius Pilatus, keda vihkasid juudid.

Nüüd seisis Jeesus tema ees ja pidi tema küsimustele vastama. Pontius Pilaatus teadis, et inimeste ülemused olid Jeesuse talle puhta kadeduse tõttu üle andnud ja tal olid kõrvus ka tema naise sõnad, et tal ei peaks selle õige mehega midagi pistmist olema. Jeesus vaikis enamuses oma küsimustest.
Pilaatus teadis, millise võiduka vastuvõtu Jeesus vaid mõni päev varem linna sai. Sellegipoolest püüdis ta tõde ja õiglust vältida, sest tal puudus julgus oma veendumuste eest seista ja Jeesus vabastada. Pilaatus võttis vett ja pesi rahvahulga ees käsi ning ütles: „Ma olen süütu selle inimese vere suhtes; sa vaatad! " Nii et Iisraeli rahvas ja kõik paganad olid Jeesuse surmas süüdi.

Pilatus küsis Jeesuselt: Kas sa oled juutide kuningas? Kui ta sai vastuse: Kas sa räägid seda enda jaoks või rääkisid sulle teised inimesed? Pilatus vastas: "Kas ma olen juut? Teie rahvas ja ülempreestrid on teid minu kätte andnud. Mida sa teinud oled?" Jeesus vastas: Minu kuningriik ei ole sellest maailmast, muidu võitleksid mu sulased selle eest. Pilatus küsis veel: Kas sa oled siis ikkagi kuningas? Jeesus vastas: Sa ütled, et ma olen kuningas (Johannese 18,28-19,16).

Need ja järgmised sõnad on tähendusrikkad sõnad. Neist sõltus Jeesuse elu ja surm. Kõigi kuningate kuningas andis oma elu kogu inimkonna eest. Jeesus suri ja tõusis üles kõigi inimeste eest ning pakub uut igavest elu kõigile, kes temasse usuvad. Jeesus on välja öelnud oma jumaliku hiilguse, väe ja ülevuse, heleduse ja omandi ning saanud inimesteks, kuid ilma patuta. Oma surmaga võttis Ta ära patu jõu ja jõu ning lepitas meid seeläbi Taevase Isaga. Ülestõusnud kuningana puhus ta meile vaimse elu, et me saaksime Püha Vaimu läbi olla üks temaga ja Isaga. Jeesus on tõesti meie Kuningas. Tema armastus on meie päästmise põhjus. Tema tahe on see, et me elame temaga igavesti tema kuningriigis ja hiilguses. Need sõnad on nii tähendusrikkad, et võivad mõjutada kogu meie elu. Ülestõusnud kuninga Jeesuse armastuses.

Toni Püntener