Immanuel - Jumal meiega

613 immaanueli jumal koos meiegaAasta lõpupoole meenutame Jeesuse kehastumist. Jumala Poeg sündis inimesena ja tuli meie juurde maa peale. Ta sai inimeseks nagu meie, kuid ilma patuta. Temast on saanud ainus täiuslik jumalikult normaalne inimene, täpselt nagu Jumal oli enne aega plaaninud. Maise elu jooksul elas ta vabatahtlikult täielikus sõltuvuses Isast ja täitis oma tahet.

Jeesus ja tema isa on üks viis, mida ükski teine ​​pole tänapäevani kogenud. Kahjuks otsustas esimene Aadam elada Jumalast sõltumatult. See enda valitud sõltumatus Jumalast, see esimese inimese patt, hävitas lähedased isiklikud suhted oma Looja ja Jumalaga. Mis tragöödia see on kogu inimkonnale.

Jeesus täitis oma isa tahte, tulles maa peale, et meid lunastada Saatana orjusest. Miski ega keegi ei saanud teda takistada meid, inimesi, surmast vabastamast. Sellepärast andis ta ristil oma jumaliku ja inimliku elu meie eest ning lepitas kogu meie süü ja lepitas meid Jumalaga.

Meid on vaimselt veetud Jeesuse surma ja ülestõusnud ellu. See tähendab, et kui me usume, st nõustume Jeesusega, mida ta ütleb, muudab ta meie elu ja me oleme uus olend. Jeesus avas meile uue perspektiivi, mis oli meie eest pikka aega varjatud.
Vahepeal on Jeesus taas oma koha võtnud oma Jumala Jumala paremal käel. Jüngrid ei näinud enam oma Issandat.

Siis toimus eriline nelipüha festival. See on aeg, mil asutati Uue Testamendi kogudus ja ma rõhutan, et usklikele anti Püha Vaim. Tahaksin seda imet esindada mõne salmiga Johannese evangeeliumist.

«Ja ma tahan paluda Isalt ja ta annab teile teise trööstija, et ta oleks teiega igavesti: tõe Vaimu, mida maailm ei saa vastu võtta, sest ta ei näe ega tunne teda. Sa tunned teda, sest ta jääb sinuga ja jääb sinusse. Ma ei taha teid orvuks jätta; ma tulen sinu juurde. On veel natuke aega, enne kui maailm mind enam ei näe. Aga te näete mind, sest ma olen elus ja teie peaksite ka elama. Sel päeval saate teada, et mina olen oma Isas ja sina minus ja mina teis.» (Johannese 1.4,16-20.).

Asjaolu, et Püha Vaim elab meis ja et meil on lubatud olla Kolmainu Jumalaga, on väljaspool seda, mida inimvaim suudab mõista. Oleme taas küsimuse ees, kas me seda usume ja kas nõustume Jeesusega, kes need sõnad meile adresseeris. Jumala Püha Vaim, kes meis elab, avaldab meile selle kuulsusrikka tõe. Olen veendunud, et iga inimene, kes sellest aru saab, tänab Jumalat selle ime eest, mis temaga on juhtunud. Jumala armastus ja arm meie vastu on nii suur, et tahame tema Püha Vaimu täis armastuse tagasi anda.

Pärast seda, kui Püha Vaim on teie sisse elanud, näitab ta teile teed, ainukest, kus ka teie elate õnnelikult, rahulolevalt ja entusiasmiga täielikult sõltuvalt Jumalast. Sa ei saa teha midagi peale Jeesuse, nagu ka Jeesus ei teeks midagi sellist, mis ei olnud tema isa tahe.
Nüüd näete, et Immanuel on „Jumal meiega” ja et teil lubati saada uus elu, igavene elu Jeesuse kaudu ja Jeesuses, sest Püha Vaim elab teie sees. See on piisav põhjus, et olla südamest õnnelik ja tänulik. Laske nüüd Jeesusel endas töötada. Kui usute, et ta naaseb maa peale ja et teil lubatakse temaga igavesti koos elada, saab see usk reaalsuseks: "Sest kõik on võimalik sellele, kes usub".

Toni Püntener