Maria valis parema

671 Maria valis paremaMaarja, Marta ja Laatsarus elasid Betaanias, umbes kolm kilomeetrit Jeruusalemmast Õlimäest kagus. Jeesus tuli kahe õe Maria ja Marta majja.

Mida ma annaksin, kui näeksin täna Jeesust minu koju tulemas? Nähtav, kuuldav, käegakatsutav ja käegakatsutav!

“Aga kui nad edasi liikusid, tuli ta ühte külla. Seal oli naine nimega Marta, kes võttis ta enda juurde »(Lukas 10,38). Tõenäoliselt on Martha Maria vanem õde, sest teda nimetatakse esimeseks. «Ja tal oli õde, kelle nimi oli Maria; ta istus Issanda jalge ette ja kuulas tema kõnet ”(Luuka 10,39).

Maarja oli Jeesusest nii lummatud ja seetõttu ei mõelnud ta kaks korda, kas istuda koos jüngritega Jeesuse ette põrandale ning vaadata teda entusiastlikult ja ootusärevalt. Ta loeb iga sõna tema huulilt. Ta ei saa küllalt tema silmade särast, kui ta räägib oma isa armastusest. Tema pilk jälgib iga tema käte liigutust. Ta ei saa tema sõnadest, õpetustest ja selgitustest küllalt. Jeesus on Taevase Isa peegeldus. "Tema (Jeesus) on nähtamatu Jumala kuju, esmasündinu enne kogu loodu" (koloslastele) 1,15). Maria jaoks tähendas näkku vaatamine armastuse nägemist isiklikult. Milline põnev olukord! Ta koges maapealset taevast. See oli Vanas Testamendis antud tõotuse täitumine, mida Maarjal lasti kogeda. «Jah, ta armastab rahvast! Kõik pühakud on teie käes. Nad istuvad teie jalge ette ja õpivad teie sõnadest »(5. Mooses 33,3).

Jumal lubas selle kogunemise Iisraeli rahvale. Meil on samuti lubatud istuda Jeesuse jalge ees ja Jeesuse sõnu intensiivselt vastu võtta ja tema sõnu uskuda. Oleme peaaegu šokeeritud, kui loeme edasi Luuka evangeeliumi: «Marta aga tegi palju tööd, et hoolitseda oma külaliste heaolu eest. Lõpuks seisis ta Jeesuse ees ja ütles: „Issand, kas sa arvad, et on õige, et mu õde lasi mul kõik töö üksi ära teha? Ütle talle, et ta mind aitaks!" (Luukas 10,40 Uus Genfi tõlge).

Jeesuse ja Maarja intiimsuse lõhuvad Marta sõnad ja tunded. Reaalsus ületab mõlemat. See on tõsi, mida Marta ütleb, teha on palju. Kuidas aga suhtub Jeesus Marta küsimusesse: «Marta, Marta, sul on palju muret ja vaeva. Kuid üks asi on vajalik. Maarja valis hea osa; mida ei tohiks temalt ära võtta» (Luukas 10,41-42). Jeesus vaatab Martat sama armastavalt kui Maarjat. Ta tunnistab, et naine on mures ja mures palju.

Mis on vajalik

Miks on üks asi vajalik, mida Maarja sel päeval tegi? Sest see on Jeesusele praegu nii meeldiv. Kui Jeesus oleks sel päeval olnud väga näljane, kui ta oleks olnud väsinud või janune, oleks Marta eine olnud esmalt vajalik. Kujutame ette, et Maria oli istunud tema jalge ette ega oleks suutnud ära tunda tema väsimust, poleks märganud tema allasurutud haigutust ja tormanud teda paljude küsimustega, kas see oleks olnud armuline ja tundlik? Vaevalt et. Armastus ei nõua teise saavutamist, vaid tahab näha, tunda ja määrata armastatu südant, tema tähelepanu, huvi!

Mis on Maria hea osa?

Kirik, Jeesuse kogudus on sellest loost alati välja lugenud, et on prioriteet, prioriteet. See prioriteet seisneb sümboolselt Jeesuse jalge ees istumises, tema sõnade vastuvõtmises ja kuulamises. Kuulamine on teenimisest olulisem, sest need, kes pole õppinud kuulama, ei saa korralikult teenida või teenivad suure tõenäosusega kuni kokkuvarisemiseni. Enne tegemist tuleb kuulmine ja enne andmist tuleb teadmine ja vastuvõtmine! „Aga kuidas sa peaksid helistama inimesele, kellesse sa ei usu? Aga kuidas nad peaksid uskuma temasse, kellest nad midagi kuulnud pole? Aga kuidas nad peaksid kuulma ilma jutlustajata?" (roomlased 10,14)

Jeesuse suhtumine naistega oli juudi kogukonna jaoks väljakannatamatu ja provotseeriv. Kuid Jeesus annab naistele meestega võrreldes absoluutse võrdsuse. Jeesus ei olnud naiste suhtes eelarvamuslik. Jeesuse juures tundsid naised, et neid mõistetakse, võetakse tõsiselt ja neid hinnatakse.

Mida Maria ära tundis?

Maarja mõistis, et see sõltub suhtest ja keskendumisest Jeesusega. Ta teab, et inimesi ei ole astmeliselt ja erinevaid väärtusi pole. Maarja sai teada, et Jeesus pöörab talle kogu oma tähelepanu. Ta tunnistas oma sõltuvust Jeesuse armastusest ja andis selle tagasi oma hoole ja armastusega Jeesuse vastu. See ei keskendunud Jumala vana lepingu käskude pidamisele, vaid Jeesuse sõnadele ja isikule. Sellepärast valis Maarja ühe, hea.

Maarja võidab Jeesuse jalgu

Kui tahame Maarja ja Marta lugu Luuka evangeeliumis paremini mõista ja mõista, peaksime vaatama ka Johannese jutustust. See on väga erinev olukord. Laatsarus oli juba mitu päeva surnuna hauas lebanud, nii et Marta ütles Jeesusele, et ta juba haiseb. Siis said nad Jeesuse ime läbi oma venna Laatsaruse surmast ellu tagasi. Milline rõõm oli Maarjast, Martast ja Laatsarusest, kes lasti taas elusalt lauda istuda. Milline ilus päev. «Kuus päeva enne paasapüha tuli Jeesus Betaaniasse, kus oli Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Seal valmistasid nad talle sööki ja Marta teenis lauas; Laatsarus oli üks neist, kes temaga laua taga istus” (Johannese 12,1-2.).
Huvitav, mis päev see Jeesuse jaoks oli? See sündmus leidis aset kuus päeva enne tema arreteerimist ja kindlust, et teda piinatakse ja risti lüüakse. Kas ma oleksin märganud, et tema välimus oli tavapärasest erinev? Kas ma oleksin võinud tema näolt näha, et ta on pinges või oleksin märganud, et ta hing on kurb?

Täna, sel päeval, oli Jeesus hädas. Sel nädalal esitati talle väljakutse ja teda raputas. Kes märkas? Kaksteist jüngrit? Ei! Maria teadis ja tundis, et täna sellel päeval on kõik teisiti. Mariale oli selge, et ma polnud kunagi varem oma Issandat niimoodi näinud. «Siis Maarja võttis naela puhast hinnalist nardi võidmisõli ja võidis Jeesuse jalgu ning kuivatas ta jalad oma juustega; aga maja oli täis õlilõhna” (Johannese 12,3).

Maarja oli ainus, kellel oli aimugi, kuidas Jeesus end praegu tunneb. Kas me saame nüüd aru, miks Luuka kirjutas, et Kristuse nägemiseks ja talle otsa vaatamiseks on vaja ainult ühte asja? Maarja tunnistas, et Jeesus on kallim kui kõik maised rikkused. Isegi suurim aare on Jeesusega võrreldes väärtusetu. Nii valas ta Jeesusele jalgu, et anda talle kasu.

«Üks tema jüngritest, Juudas Iskariot, ütles pärast seda, kes ta reetis: Miks ei müüdud seda õli kolmesaja hõbegrotšeni eest ja raha ei antud vaestele? Kuid ta ei öelnud seda sellepärast, et ta hoolis relvadest, vaid oli varas; tal oli rahakott ja ta võttis, mis anti.” (Johannese 12,4-6.).

300 hõbegroscheni (denaar) oli terve aasta töötaja põhipalk. Maarja ostis kalli võidmisõli koos kõigega, mis tal oli, murdis pudeli lahti ja valas väärtusliku nardiõli Jeesuse jalgadele. Millist raiskamist jüngrid ütlevad.

Armastus on raiskav. Muidu pole see armastus. Armastus, mis arvutab, armastus, mis arvutab ja mõtleb, kas see on väärt või heas suhtes, ei ole tõeline armastus. Maarja andis end Jeesusele sügava tänutundega. "Siis ütles Jeesus: jätke nad maha. See peaks kehtima minu matusepäeval. Sest vaesed on alati teie juures; aga mind ei ole alati teil” (Johannese 12,7-8.).

Jeesus asetas end täielikult Maarja taha. Ta võttis vastu tema pühendunud tänu ja tunnustuse. Jeesus andis tema pühendumisele ka tõelise tähenduse, sest ilma tema teadmata oli Maarja võidmist matmispäeval ette näinud. Matteuse evangeeliumi paralleellõigus lisas Jeesus: „Kallates seda õli mu kehale, valmistas ta mind matmiseks ette. Tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas seda evangeeliumi kuulutatakse, öeldakse, et see, mida ta tegi, mäletab teda.” (Matteuse 2.6,12-13.).

Jeesus on Kristus, see tähendab võitud (Messias). See oli Jumala plaan võita Jeesus. Selles jumalikus plaanis oli Maarja teeninud erapooletult. Selle kaudu ilmutab Jeesus end Jumala Pojana, kes väärib kummardamist ja teenimist.

Maja oli täis Maarja pühendunud armastuse lõhna. Milline aroom, kui inimene ei väljenda oma usku oma ülbuse higilõhnas, vaid armastuses, kaastundes, tänulikkuses ja täielikus tähelepanus, just nagu Maarja oli pöördunud Jeesuse poole.

Fazit

Kuus päeva pärast seda sündmust piinati, risti löödi ja maeti Jeesus. Ta tõusis kolme päeva pärast surnuist üles - Jeesus on elus!

Jeesuse usu kaudu elab ta oma elu armastuse, rõõmu, rahu, pika meele, lahkuse, headuse, ustavuse, tasasuse ja enesekontrolliga sinus. Tema kaudu olete saanud uue, vaimse elu – igavese elu! Olete temaga juba intiimsuhetes ja elate koos temaga täiuslikus, piiramatus armastuses. „See on arusaamatu ime, mille Jumal on varunud kõigile inimestele siin maa peal. Teil, kes kuulute Jumalale, on lubatud seda mõistatust mõista. Seal on kirjas: Kristus elab sinus! Ja nii on teil kindel lootus, et Jumal annab teile osa oma hiilgusest» (koloslastele 1,27 Lootus kõigile).

Millal sa istusid Jeesuse jalge ette ja küsisid temalt: Mida sa tahad, et ma täna teeksin? Kus ja kellega te täna töötate? Mis puudutab sind, Jeesus, eriti täna või mis sind täna? Keskenduge Jeesusele, vaadake talle, et oleksite õige inimene, õigel ajal, õiges kohas ja õige lähenemisega, nagu Maarja oli Jeesusega. Küsige temalt iga päev ja iga tund: «Jeesus, mida sa nüüd minult tahad! Kuidas ma saan teid nüüd armastuse eest tänada Kuidas ma saan nüüd teiega jagada seda, mis teid liigutab. "

Sinu ülesanne ei ole tema asemel või ilmselgelt äraolekul teha oma tööd omatahtsi, mida saab teha ainult tema vaimus ja koos Jeesusega. "Sest meie oleme tema töö, loodud Kristuses Jeesuses headeks tegudeks, mille Jumal on eelnevalt valmistanud, et me nendes käiksime." (Efeslastele) 2,10). Kristus suri ja tõusis üles teie eest, et ta võiks elada elavana teie kaudu ja teiega ning et Jeesus saaks teile pidevalt kingitusi. Seega peaksite oma tänutundes andma end ka Kristusele, võttes vastu ja tehes Jeesuse ettevalmistatud häid tegusid.

Pablo Nauer