Küsimused Kolmsuse kohta

180 küsimust kolmainsuse kohtaIsa on Jumal ja Poeg on Jumal ja Püha Vaim on Jumal, kuid Jumal on ainult üks. Oodake, mõned inimesed ütlevad. "Üks pluss üks pluss üks võrdub ühega? See ei saa tõsi olla. See lihtsalt ei sobi kokku."

See on õige, see ei tööta – ega peaks ka. Jumal ei ole "asi", mida kokku lugeda. Saab olla ainult üks, Kõikvõimas, Kõik tark, Kõikjal kohal – järelikult saab olla ainult Üks Jumal. Vaimumaailmas on Isa, Poeg ja Püha Vaim üks, ühendatud viisil, mida materiaalsed objektid ei saa olla. Meie matemaatika põhineb materiaalsetel asjadel; see ei tööta alati piiramatus vaimses mõõtmes.

Isa on Jumal ja Poeg on Jumal, kuid Jumal on ainult üks. See ei ole jumalike olendite perekond ega komitee – rühm ei saa öelda: "Minusugust pole olemas" (Jesaja 4.3,10; 44,6; 45,5). Jumal on ainult jumalik olend – rohkem kui inimene, vaid ainult Jumal. Algkristlased ei saanud seda ideed paganlusest ega filosoofiast – neid sundis seda tegema Pühakiri.

Nii nagu Pühakiri õpetab, et Kristus on jumalik, õpetab ta ka seda, et Püha Vaim on jumalik ja isiklik. Ükskõik, mida Püha Vaim teeb, teeb Jumal seda. Püha Vaim on Jumal, nagu Poeg ja Isa on - kolm isikut, kes on täiesti ühendatud ühes Jumalas: Kolmsus.

Küsimus Kristuse palvetest

Tihti küsitakse: kuna Jumal on üks (üks), siis miks pidi Jeesus Isa poole palvetama? Selle küsimuse taga peitub oletus, et Jumala ühtsus ei lubanud Jeesusel (kes oli Jumal) Isa poole palvetada. jumal on üks Kelle poole siis Jeesus palvetas? Sellelt pildilt on välja jäetud neli olulist punkti, mida peame selgitama, kui tahame küsimusele rahuldava vastuse saada. Esimene punkt on see, et ütlus "Sõna oli Jumal" ei kinnita, et Jumal oli ainult Logos [Sõna]. Sõna "Jumal" fraasis "ja Jumal oli Sõna" (Joh 1,1) ei kasutata pärisnimisõnana. Sõnastus tähendab, et Logos oli jumalik – et Logosel oli sama olemus kui Jumalal – üks olend, üks olemus. On ekslik eeldada, et väljend "Logos oli Jumal" tähendab, et Logos üksi oli Jumal. Sellest vaatenurgast ei välista see väljend, et Kristus palvetab Isa poole. Teisisõnu, on üks Kristus ja on Isa ning Kristus Isa poole palvetades ei ole kokkusobimatust.

Teine punkt, mida tuleb selgitada, on see, et Logos sai lihaks (Joh 1,14). See väide ütleb, et Jumala Logosest sai tegelikult inimene – sõna otseses mõttes piiratud inimene, kellel on kõik inimest iseloomustavad omadused ja piirangud. Tal olid kõik inimloomusega kaasnevad vajadused. Ta vajas elus püsimiseks toitu, tal olid vaimsed ja emotsionaalsed vajadused, sealhulgas vajadus olla palve kaudu osaduses Jumalaga. See vajadus tuleb edaspidises veelgi ilmsemalt esile.

Kolmas punkt, mis vajab selgitamist, on tema patuneus. PALVE ei ole ainult patustele; isegi pattu inimene saab ja peaks Jumalat kiitma ja otsima Tema abi. Inimene, piiratud olemus peab palvetama Jumalale, peab tal olema jumalikkus. Jeesus Kristus, inimene, pidi palvetama piiramatu Jumala poole.

See tõstatab vajaduse korrigeerida samas punktis tehtud neljas viga: eeldus, et palvetamise vajadus on tõend selle kohta, et palvetav inimene ei ole ainult inimene. See eeldus on lõhenenud palvete moonutatud vaatenurgast paljude inimeste meeltesse - seisukohast, et inimese ebatäius on ainus palve alus. Seda kontseptsiooni ei võeta Piiblist ega midagi muud, mida Jumal näitas. Aadam oleks pidanud palvetama, isegi kui ta ei oleks pattu teinud. Tema patutaolek ei oleks teinud tema palveid tarbetuks. Kristus palvetas, kuigi ta oli täiuslik.

Ülaltoodud selgitusi silmas pidades saab küsimusele vastata. Kristus oli Jumal, kuid ta ei olnud Isa (ega Püha Vaim); ta võiks isa poole palvetada. Ka Kristus oli inimene – piiratud, sõna otseses mõttes piiratud inimene; ta pidi isa poole palvetama. Kristus oli ka uus Aadam – eeskuju täiuslikust inimesest, mis Aadam oleks pidanud olema; ta oli pidevas ühenduses Jumalaga. Kristus oli rohkem kui inimene - ja palve ei muuda seda staatust; ta palvetas nii, nagu Jumala Poeg inimeseks tegi. Arusaam, et palve on sobimatu või mittevajalik kellegi jaoks rohkem kui inimese jaoks, ei tulene Jumala ilmutusest.

Michael Morrison