Viimane kohtuotsus

562 on viimane roogKas sa suudad kohtupäeval Jumala ees seista? See on kohtumõistmine kõigi elavate ja surnute üle ning on tihedalt seotud ülestõusmisega. Mõned kristlased kardavad seda sündmust. On põhjust, miks me peaksime seda kartma, sest me kõik patustame: "Nad kõik on patused ja neil puudub au, mis neil peaks olema Jumala ees" (roomlastele) 3,23).

Kui tihti sa patustad? Aeg-ajalt? Iga päev? Inimene on oma olemuselt patune ja patt toob surma. “Pigem ärritab ja peibutab igaüht, keda kiusatakse, tema enda soov. Pärast seda, kui himu on eostatud, sünnitab see patu; aga patt, kui see on lõppenud, sünnitab surma.” (Jakoob 1,15).

Kas sa suudad siis seista Jumala ees ja rääkida Talle kõigist headest asjadest, mida oled oma elus teinud? Kui oluline sa ühiskonnas olid, kui palju ühiskondlikku tööd tegid? Kui kõrgelt kvalifitseeritud te olete? Ei – ükski sellest ei anna sulle juurdepääsu Jumala kuningriiki, sest sa oled endiselt patune ja Jumal ei saa patuga koos elada. „Ära karda, sa väike kari! Sest su isal oli hea meel anda sulle kuningriik” (Luuka 12,32). Ainult Jumal ise Kristuses on selle universaalse inimliku probleemi lahendanud. Jeesus võttis kõik meie patud enda peale, kui ta meie eest suri. Jumala ja inimesena sai ainult tema ohver katta ja kõrvaldada kõik inimlikud patud – igaveseks ja iga inimese eest, kes Teda Päästjana vastu võtab.

Kohtupäeval seisate Jumala ees Kristuses Püha Vaimu kaudu. Sel põhjusel ja ainult seetõttu annab teie isa Jumal teile ja kõigile, kes on Kristuses, rõõmuga tema igavese kuningriigi igaveses osaduses kolmikjumalaga.

autor Clifford Marsh