Rahuvürst

735 rahuprintsKui Jeesus Kristus sündis, kuulutas hulk ingleid: "Au Jumalale kõrgustes ja rahu maa peal inimeste vahel, kellest tal on hea meel" (Luukas 2,14). Jumala rahu saajatena kutsutakse kristlasi selles vägivaldses ja isekas maailmas ainulaadselt esile. Jumala Vaim juhib kristlasi rahuvalvava, hooliva, andmise ja armastuse ellu. Seevastu meid ümbritsev maailm on pidevalt segatud ebakõla ja sallimatusega, olgu see siis poliitiline, etniline, religioosne või sotsiaalne. Isegi praegu ähvardab terveid piirkondi alatu solvumine ja vihkamine ning nende tagajärjed. Jeesus kirjeldas seda suurt erinevust, mis iseloomustab tema jüngreid, kui ta ütles neile: "Ma saadan teid nagu lambad huntide keskele" (Matteus 10,16).

Selle maailma rahvad, kes on koormatud oma mõtte- ja teguviisiga, ei leia teed rahuni. Maailma tee on isekuse, ahnuse, kadeduse ja vihkamise tee. Aga Jeesus ütles oma jüngritele: "Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ma ei anna sulle nii, nagu maailm annab. Ärge kartke oma südameid ja ärge kartke" (Johannese 14,27).

Kristlased on kutsutud olema hoolsad Jumala ees, „tahtima seda, mis teeb rahu” (Rm 1).4,19) ja "püüdlema kõigiga rahu ja pühitsuse poole" (Heebrealastele 1. Kor2,14). Nad on osalised kõigest rõõmust ja rahust: "Lootuse Jumal täitku teid kogu rõõmu ja rahuga, uskudes, et lootust võib Püha Vaimu väe läbi alati külluses olla" (Rm 1 Kor.5,13).

Selline rahu, "rahu, mis ületab igasuguse mõistmise" (Filiplased 4,7), ületab eraldatuse, erinevused, eraldatuse tunde ja erapooletuse vaimu, millega inimesed tegelevad. See rahu viib hoopis harmooniani ning ühise eesmärgi ja saatuse tunnetamiseni – "vaimu ühtsuseni rahusideme kaudu" (Efeslastele 4,3).

See tähendab, et me andestame neile, kes meile ülekohut teevad. See tähendab, et me halastame abivajajaid. Lisaks öeldakse selles, et lahkus, ausus, suuremeelsus, alandlikkus ja kannatlikkus, mis kõik on rajatud armastusele, märgivad meie suhteid teiste inimestega. Jaakobus kirjutas kristlaste kohta järgmist: "Aga õiguse vili külvatakse rahus rahus neile, kes rahu teevad" (Jaakob 3,18). Selline rahu annab meile ka tagatise ja kindluse sõja, pandeemia või katastroofi korral ning rahu ja rahu keset tragöödiat. Kristlased ei ole eluprobleemide suhtes tundetud. Nad peavad elama läbi katsumuste ja haiget tegema nagu kõik teisedki. Meil on jumalik abi ja kindlus, et Ta toetab meid: "Aga me teame, et kõik tuleb kasuks neile, kes armastavad Jumalat, neile, kes on kutsutud tema kavatsuse järgi" (roomlastele) 8,28). Isegi kui meie füüsiline olukord on hägune ja pime, hoiab meis valitsev Jumala rahu meid rahulikuna, kindlana ja kindlana, enesekindlana ja lootusrikkana Jeesuse Kristuse naasmise suhtes maa peale, kui Tema rahu haarab kogu maa.

Seda hiilgavat päeva oodates meenutagem apostel Pauluse sõnu: „Kristuse rahu, milleks te olete kutsutud ühes ihus, valitsegu teie südametes; ja tänage" (koloslastele 3,15). Rahu päritolu on armastus, mis lähtub Jumalast! Rahuvürst – Jeesus Kristus on koht, kus me selle rahu leiame. Jeesus elab siis sinus oma rahuga. Sul on rahu Kristuses Jeesuse Kristuse usu kaudu. Sind kannab tema rahu ja sa kannad tema rahu kõigi inimesteni.

Joseph Tkach