MEDIA


Jumal on meiega

508 jumal on meiegaJõulud on just meie taga. Nagu udu, kaovad kõik jõulude märgid meie ajalehtedes, televisioonis, kauplustes, tänaval ja kodudes.

Ilmselt olete kuulnud ütlust: "Jõulud toimuvad ainult üks kord aastas". Jõululugu on hea uudis jumalalt, kes ei jää lihtsalt aeg-ajalt peatuma, nagu ta tegi seda Iisraeli rahvaga. See on lugu Immanuelist, "Jumalaga koos meiega" - kes on alati kohal.

Kui elutormid meid igalt poolt alla tormavad, on raske mõista, et Jumal on meiega. Võime tunda, et Jumal magab, nagu siis, kui Jeesus oli paadis koos oma jüngritega: „Ja ta astus paati ja ta jüngrid järgnesid talle. Ja ennäe, järvel tõusis tohutu torm, nii et ka paat oli lainetega kaetud. Aga ta magas. Ja nad tulid tema juurde, äratasid ta üles ja ütlesid: "Issand, aita, me hukkume!" (Matt 8,23-25 LUT-d).

See oli tormiline olukord ajal, mil Jeesuse sündi ennustati. Jeruusalemma oli rünnatud: „Taaveti soole teatati, et aramealased on Efraimi leeri üles löönud. Siis värises tema süda ja tema rahva süda, nagu puud metsas värisevad tuule [tormi] ees” (Isa 7,2 LUT). Jumal teadis, kui hirmus kuningas oli...

Loe edasi ➜

Kristus on tõusnud

594 christ on üles tõusnudKristlik usk seisab või langeb koos Jeesuse ülestõusmisega. „Aga kui Kristust ei ole üles tõusnud, on teie usk tühine ja te olete ikka veel oma pattudes; siis kaovad ka need, kes Kristuses magama jäid »(1. Kor 15,17). Jeesuse Kristuse ülestõusmine ei ole lihtsalt õpetus, mida tuleb kaitsta, see peab meie kristlikku elu praktiliselt muutma. Kuidas on see võimalik?

Jeesuse ülestõusmine tähendab, et saate Teda täielikult usaldada. Jeesus kuulutas oma jüngritele ette, et ta lüüakse risti, sureb ja siis äratatakse üles. «Sellest ajast hakkas Jeesus oma jüngritele näitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja kannatama palju. Ta tapetakse vanemate, ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning ta tõuseb üles kolmandal päeval” (Mt 16,21). Kui Jeesus rääkis selles osas ausalt, kõigist suurimast imest, siis see näitab, et võime olla kindlad, et ta on kõiges usaldusväärne.

Jeesuse ülestõusmine tähendab, et kõik meie patud on andeks antud. Jeesuse surmast teatati, kui ülempreester käis kord aastas lepituspäeval kõige pühamas paigas patuohvrit toomas. Aega, mil ülempreester astus pühamusse, jälgisid iisraellased suure huviga: kas ta naaseb või mitte? Milline rõõm see oli...

Loe edasi ➜