MEDIA


Kristus on tõusnud

594 christ on üles tõusnud Kristlik usk seisab või langeb koos Jeesuse ülestõusmisega. „Aga kui Kristus pole üles tõusnud, on teie usk tühine ja te olete endiselt oma pattudes; siis on kadunud ka need, kes Kristuses magama jäid »(1. Kor 15,17). Jeesuse Kristuse ülestõusmine pole lihtsalt õpetus, mida tuleb kaitsta, see peab meie kristlikus elus praktiliselt muutuma. Kuidas on see võimalik?

Jeesuse ülestõusmine tähendab, et saate teda täielikult usaldada. Jeesus ütles oma jüngritele eelnevalt, et ta lüüakse risti, sureb ja siis äratatakse üles. «Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele näitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja kannatama palju. Vanemad, ülempreestrid ja kirjatundjad tapsid ta ja ta tõusis üles kolmandal päeval ”(Mt 16,21). Kui Jeesus rääkis selles osas tõetruult, kõige suuremast imest, siis see näitab, et võime olla kindlad, et ta on kõigis asjades usaldusväärne.

Jeesuse ülestõusmine tähendab, et kõik meie patud on andeks antud. Jeesuse surmast teatati siis, kui ülempreester käis lepituspäeval kord aastas kõige pühamas kohas patuohvrit toomas. Aega, mil ülempreester sisenes kõige pühamasse kohta, järgisid iisraellased pingega: kas ta naaseb või mitte? Milline rõõm oli see, kui ta tuli kõige pühamast kohast välja ja lausus Jumala andestust, sest ohver võeti vastu veel üheks aastaks! Jeesuse jüngrid lootsid päästjat: „Kuid me lootsime, et Iisraeli lunastab just tema. Ja ennekõike on täna kolmas päev, kui see juhtus »(Lk ...

Loe edasi ➜

Lazarus tuleb välja!

531i laatsarus tuleb välja Kas sa tead lugu Jeesusest, kes tõstis Latsaruse surnuist? See oli tohutu ime, mis näitab meile, et Jeesusel on ka võime meid surnuist üles tõsta. Aga lugu sisaldab palju rohkem ja Johannes räägib mõningaid üksikasju, millel on meile täna sügavam tähendus.

Pange tähele, kuidas John seda lugu räägib. Laatsarus ei olnud tundmatu Juudamaa elanik - ta oli Marta ja Maarja vend, Maarja, kes armastas Jeesust nii palju, et naine kallas talle kalli õli. Õed lasid Jeesusel kutsuda: "Issand, vaata, see, keda sa armastad, on haige" (Jh 11,1: 3–XNUMX). See kõlab mulle appihüüdena, kuid Jeesust ei tulnud.

Kas tunnete mõnikord, et Jumal lükkab oma vastust edasi? Kindlasti tundus see Maarjale ja Martale nii, kuid viivitamine ei tähenda, et need Jeesusele ei meeldinud, vaid pigem seda, et tal oli teistsugune plaan, sest ta nägi midagi, mida nemad ei osanud. Nagu hiljem selgus, olid sõnumitoojad Jeesuse juurde jõudes Laatsarus juba surnud. Jeesus ütles, et see haigus ei lõppe surmaga. Kas ta eksis? Ei, kuna Jeesus vaatas surma kaugemale ja teadis antud juhul, et surm ei ole loo lõpp, teadis ta, et selle eesmärk on ülistada Jumalat ja tema Poega (s 4). Sellegi poolest pani ta oma jüngrid mõtlema, et Laatsarus ei sure. Siin on ka meie jaoks õppetund, sest me ei saa alati aru, mida Jeesus tegelikult tähendab.

Kaks päeva hiljem üllatas Jeesus oma jüngreid, tehes neile ettepaneku minna tagasi Juudamaale. Nad…

Loe edasi ➜