helista koju

719 koju tulles nrKui oli aeg koju tulla, kuulsin ikka veel isa vilistamist või ema verandalt hüüdmist, kui olime terve päeva õues olnud. Kui ma laps olin, mängisime õues kuni päikeseloojanguni ja järgmisel hommikul olime jälle õues päikesetõusu vaatamas. Kõva kisa tähendas alati, et on aeg koju tulla. Tundsime kõne ära, sest teadsime, kes helistas.

Jesaja raamatus võime näha, kuidas Jumal kutsub oma lapsi ja tuletab neile meelde mitte ainult seda, kust nad pärit on, vaid, mis veelgi olulisem, kes nad on. Ta rõhutab, et need on osa Jumala ajaloost. Pane tähele Jesaja sõnu: „Ära karda, sest ma olen su lunastanud; Ma kutsusin sind nimepidi; Sa oled minu! Kui sa kõnnid läbi vee, tahan olla sinuga ja kui sa kõnnid läbi jõgede, ei uputa nad sind. Kui sa lähed tulle, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Sest mina olen Issand, teie Jumal, Iisraeli Püha, teie Päästja. Ma annan Egiptuse sinu eest lunarahaks, Kuusi ja Seba sinu asemel” (Jesaja 4. Kor.3,1-3.).

Iisrael ei pidanud Jumala lepingust kinni ja aeti oma kodudest välja: "Kuna sa oled minu silmis kallis ja auline ja kuna ma armastan sind, siis ma annan su asemel inimesi ja rahvaid su elu eest" (Jesaja 4.3,4).

Pane tähele järgmisi salme: „Ära karda, sest mina olen sinuga. Ma toon su järeltulijad idast ja kogun nad kokku läänest. Ma ütlen põhjale: anna alla ja lõunale: ära hoia end tagasi; tooge mu pojad kaugelt ja mu tütred ilmamaa äärtest, kõik, keda kutsutakse minu nimega ja kelle ma olen loonud ja valmistanud ja teinud oma auks" (Jesaja 43,5-7.).

Iisraeli rahvas läks Babüloni pagendusse. Nad asusid sinna elama ja tundsid end paguluses piisavalt mugavalt. Kuid ustavalt oma sõnale kutsus Jumal neid meenutama, kes ta oli, kes nad olid temas, et nad lahkuksid Babülonist ja pöörduksid koju.

Nagu vanemate hääl, mis tuletab meile meelde, kes me oleme ja kust me tulime, nii meenutab Jumal Iisraeli rahvale ja kõigile nende ajalugu. Ta kutsub neid koju – Jumala juurde. Kas sa kuuled selles loos vastukaja? „Kui sa kõnnid läbi vee, olen mina sinuga, ja kui sa kõnnid läbi jõgede, ei uputa need sind“ (salm 2). See on väljarände lugu. Jumal tuletab neile meelde, kes nad on, ja kutsub neid tagasi koju neljast maanurgast.
Kas Jumal on sind nii kutsunud? Kas Jumal kutsub sind koju tulema? Ta kutsub teid sellest segasest ja hajameelsest maailmast välja ja tagasi teie loo juurde. Tagasi loo juurde, mida Jumal isiklikult sinuga kirjutab. Ta kutsub sind olema see, kes sa tegelikult oled – Jumala armastatud kuninglik laps. On aeg vastata Jumala üleskutsele ja pöörduda tagasi Tema koju!

alates Greg Williams