Aabrahami järeltulijad

296 Aabrahami järeltulijadKirik on tema keha ja ta elab selles kogu oma täiusega. See, kes täidab kõik ja kõik oma kohalolekuga (Efeslastele 1:23).

Eelmisel aastal meenutasime ka neid, kes maksid sõjas kõrgeima ohvri, et tagada meie püsimine rahvusena. Meenutamine on hea. Tegelikult näib see olevat üks Jumala lemmiksõnu, sest ta kasutab seda palju. Ta tuletab meile pidevalt meelde, et oleksime teadlikud ka oma juurtest ja ka tulevikust. Asi on meeles pidada, kes ta on ja kui palju ta meist hoolib; ta tahab, et me teaksime, kes me oleme, ja pole mingit põhjust tunda end ebakindlalt, ebaefektiivselt või jõuetult; sest meil on universumi vägi, mis elab meis kui Kristuse ihu; vaata ülevalt pühakirja. See hämmastav võimukink mitte ainult ei ela meis, vaid voolab välja teiste tugevdamiseks. "Joh. 7:37 "Kui keegi mind usub, voolavad sees elava vee jõed."

Kahjuks unustame me inimestena selle liiga sageli. Telesaates “Kes sa ennast pead?” saavad osalejad tutvuda oma esivanematega, tutvuda nendega, nende elustiiliga ja, mis väga oluline, näha neist isegi fotosid. Mul endal on fotod oma naisest, emast, vanaemast ja vanavanaemast, kuid need fotod paljastavad mu pojale tema ema, vanaema, vanavanaema ja vanavanaema! Ja loomulikult tähendab see tema poja jaoks pilguheitmist oma vanaemale, vanavanaemale, vanavanaemale ja vanavanavanaemale! See tuletab mulle meelde üht kirjakohta, mille olin ammu unustanud.

Jesaja 51:1-2 Kuulake mind, kes otsite õigust, kes otsite Issandat! Vaata kalju, millest sind raiuti, ja kaevu, millest sind kaevati! Vaata oma isa Aabrahami ja Saara poole, kes su sünnitas! Sest ma kutsusin teda üheks ja õnnistasin teda ning tegin teda paljuks.

Astudes sammu edasi, teatab Paulus meile salmis Galaatlastele 3:27-29: „Sest kõik, kes olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Kadunud on vahe juudi ja kreeklase, orja ja vaba, mehe ja naise vahel – te olete kõik üks Kristuses Jeesuses. Ja kui te olete Kristusest, siis olete Aabrahami tõelised järeltulijad, te olete tema tõotuse tõelised pärijad.” Kui me läheme tekstis veidi tagasi ja loeme salme 6–7, öeldakse meile: „Ta uskus Jumalat ja see on tema õiguseks arvestatud. Seepärast teadke, et need, kes usuvad, on Aabrahami lapsed.” Siin oleme kindlad, et kõik, kes usuvad Jumalasse, on Aabrahami tõelised järeltulijad. Siin osutab Paulus tagasi isa Aabrahamile, kaljule, millest meid raiuti, ja nii saame Temalt erilise usu ja usalduse õppetunni!

palve

Isa, tänan Aabrahamit ja tema erilist eeskuju meile. aamen

autor Cliff Neill


pdfAabrahami järeltulijad