Meie mõistlik kummardamine

368 meie mõistlik kummardamine„Nüüd manitsen teid, vennad ja õed, Jumala halastuse läbi, et te ohverdaksite oma ihu elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Olgu see teie mõistlik kummardamine ”(Rm 12,1). See on selle jutluse teema.

Te märkasite õigesti, puudub sõna. järgmine mõistlik Jumalateenistus on meie jumalateenistus loogiliselt. See sõna on tuletatud kreekakeelsest sõnast "loogika". Jumala auks teenimine on loogiline, mõistlik ja tähendusrikas. Selgitan miks.

Inimese seisukohast vaatleme kõike inimloogikaga. Näiteks, kui ma teen Jumalat, võin ma temalt midagi oodata. Jumala loogika on väga erinev. Jumal armastab sind ja mind tingimusteta. Loogiline jumalateenistus Jumala arvates on meile armastuse teenus inimestele, ilma milleta saame seda teenida. Ja mu kummardamine? Ta austab üksi Jumalat, Issandat. Mu jumalateenistus peaks teda austama ja tänama teda. Just sellist teenust nimetatakse Pauliks mõistlik ja loogiline, Põhjendamatu ebaloogiline kummardamine oleks meine isiklikud huvid ja minu uhkus esiplaanil. Ma teenin ennast. See oleks ebajumalateenistus.

Sa võid paremini mõista loogilist kummardamist, kui vaatate Jeesuse elu. Ta andis teile täiusliku näite.

Jumala Poja Elav Jumalik Teenistus

Jeesuse maine elu oli täis mõtteid ja tegevusi, et anda au Jumalale ainuüksi, täita Tema Isa tahet ja teenida meid inimestena. Jeesus rahuldas imepäraselt tuhandete nälga leiva ja kalaga leiva imelisel paljunemisel. Jeesus tõmbas nälja, et leida temast tõeline toit, mis igavesti rahuldab nende vaimse nälja. Jeesus töötas ka selle ime pärast, et sind ja Jumalat ja tema kuningriiki tähelepanelikult ja õnnelikuks teha. Kui ta teda rõõmustab, siis ta viib teid elama koos temaga ja tegema seda, mis vastab taevase Isa tahtele. Ta andis meile praktilise näite oma praktilise elu kohta. Ta teenis Jumalat, oma Isa, loogiliselt või teisisõnu iga päev armastusest, rõõmust ja austusest.

See Jeesuse loogiline teenistus sisaldas tema katsumust oma elu lõpus. Ta ei tahtnud ennast kannatada, vaid seda, mida tema kannatused loogilise teenusena paljudes inimestes muutustele näitavad. See tõi ta üles ülestõusmisele üllatavale rõõmule ja te võite selles osaleda.

"Kristus, Jeesus on üles tõusnud kui esmavili," nagu öeldakse 1. Kor5,23 helistas!

Ta on tõesti tõusnud, elab ja teenib täna veel! Jeesuse elu, tema ristisurm, tema ülestõusmine, tema elu Isa paremal käel on ka tänapäeval meile, inimestele, "Jumala Poja elav ja loogiline kummardamine". Jeesus austas alati oma Isa. Kas sa saad sellest aru? See arusaam käivitab sinus sügava muutuse.

"Sel ajal Jeesus alustas ja ütles: "Ma kiidan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa oled selle varjanud tarkade eest ja õppinud ja ilmutanud väikelastele." (Matteuse evangeelium) 11,25).

Kui me loeme end selle maailma tarkade ja tarkade inimeste seas, oleks meil probleem. Need nõuavad omaenda tarkust ja tarkust ning seeläbi ka Jumala ilmutust.

Siin on aga beebide kõne. See viitab inimestele, kes tunnistavad, et nad on täiesti sõltuvad Jumalast ja sõltuvad tema abist ning ei taha ise teha midagi. Teisisõnu, Jumala armastatud lapsed on tema lemmikud. Nad usaldavad oma elu talle. Nad mõistavad, et Jeesus on teeninud meile inimesi, kõiki oma eluga ja töötab endiselt meile. Koos temaga saame teha suuri asju, sest me järgime Jumala tahtmist ja laseme oma võimu meie sees töötada.

See tähendab, et kui te ei lase Jumalal teid teenida, sest ta pakub teile oma elus, siis te ei ole veel alaealine, täiesti temast sõltuv. Sa ei taha olla temale alandlik ja valmis teenima julgelt. Tema armastus teenus teile, tema loogiline kummardamine oleks laulnud ja andnud teid ilma helita.

Nad ootavad, et Jeesus teile isiklikult rääkiks. Ma olen kindel, et kuulete Jumala kõnet. Tema mõistliku jumalateenistuse armu abil võib ta sind enda juurde meelitada, igaüks, kes on isa kutsunud. Kuulake õrnalt, nagu tuule sosina või vägivaldse raputamisega, tema häält. Me jõuame teise punkti juurde.

Meie ego

Jah, meie kallis mina ja veelkord mina. Ma ei taha selle väitega kedagi alahinnata. On tõsiasi, et igaüks meist on egoist, ilma selle üle vaikimata. Väike või suur. Selline nagu Paulus kirjas efeslastele 2,1 ütleb, et surnud olid oma pattudes. Jumal tänatud, et ta lasi sinul ja minul oma häält kuulda. Ainult tema loogilise kummardamise kaudu oleme lunastatud süüst ja patukoormast, päästetud.

Ma kuulsin tema häält kui väikest poissi mu ema kaudu. Ta andis Jeesuse hääle näole ja südamele. Hiljem kuulsin ka tema häält ringtee ääres, kuni ma kui egoist, kes näiliselt nägemuselt loobus kõikidest headest vaimudest, läks hävitanud poja sigade sülle ja põhjustas talle leina. See tähendab:

Ma ütlesin endale, et olen iseendast kindel ja ei vaja kedagi aplausit ega ümberlükkamist. Seda tehes püüdsin tunnustust. Töötada peaaegu päeval ja öösel, et toitlustada perekonda, kuid sellest kaugemale, et lubada seda või seda, mida mu süda ihkas. Muidugi, alati sobiva põhjusega.

Miski ei suutnud mind kõigutada. Välja arvatud Jumal! Peeglit minu poole hoides näitas ta mulle, kuidas ta mind nägi. laigud ja kortsud. Olen endale sellise hankinud. Need on möödapääsmatud. Issand Jeesus armastas mind vaatamata nendele üleastumistele. Ei rohkem ega vähem. Tema hääl ajendas mind oma elu muutma. Öösel, pärast tööd, Piiblit lugedes ja päeval tööl olles haaras ta õrnalt mu varrukast, juhatades teed mu elu muutmiseks minu loogiliseks jumalateenistuseks. Eemal harjumuspärasest elustiilist ja kassahäälest, eemal pühendumisest tööga seotud igasuguste hõrgutiste nautimisele, eemale enamast, millest lihtsalt ei piisa. Ma olin surnud! Meil kõigil on mingisugune mustus käes ja soovime, et saaksime mõned asjad tagasi võtta. Lühidalt öeldes näeb meie ise välja selline, teisisõnu, me kõik olime oma üleastumistes surnud (Efeslastele 2,1). Ometi paneb Jumal teid ja mind olema rahul sellega, mis meil on, ja tegema seda, mida Tema juhib. Te kogete vahetult muutusi, milleni loogiline kummardamine teid viib.

Minu loogiline kummardamine

Ta on kirjutatud roomlastesse. Paulus kirjutas Püha Vaimu juhendamisel üheteistkümne peatüki brošüüri, enne kui ta harjutas peatükis 12 ilmselge ja eksimatut kiireloomulisust.

„Ma palun teid nüüd, vennad, Jumala halastuse läbi, et te tooksite oma kehad elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See on teie mõistlik kummardamine" (Roomlastele 1Kr2,1).

See salm on meeldetuletus ja kehtib siin ja praegu. Me ei saa helistada tagasi põletisse. See põhineb üheteistkümnel peatükil. Need väljendavad, kuidas Jumal teid teenib. Tema seisukohast loogiliselt - tingimusteta. Ta tahab seda saavutada Tema halastus, Tema südamlik halastus, Tema armu, kõik see on Tema teenimata kingitus, mis viib teid radikaalselt oma elu muutma. Sa võid kõik selle vastu võtta ainult Jeesuse kaudu. Võtke see kingitus. Need on pühitsetud, see tähendab, et nad kuuluvad Jumalale terviklikult ja elavad koos Temaga uues elus. See on sinu ratsionaalne ja loogiline kummardamine. Ka tingimusteta, ainuüksi au sees, kogu oma mõtte ja tegevusega.

Kristuse järgijatel on alati oht, et neid tagakiusatakse ja tapetakse nende usu tunnistajatena. Kuid mitte ainult seda, vaid naeruvääristatakse sekti ripatsina, eriti naeruväärsetena kui elujõulist ja marginaliseerunud elu. See on kurb tõde. Paulus räägib siin kristlastega, kes kummardavad oma elu läbi, armastavad eluviise.

Kuidas sa saad olla mõistlikum. näeb välja loogiline kummardamine?

See on hea küsimus? Vastuse sellele annab Paul:

"Ja ärge muganduge selle maailmaga, vaid muutke end uuendades oma meelt, et saaksite uurida, mis on Jumala tahe, mis on hea, meelepärane ja täiuslik." (Rm 1)2,2).

Ma kogen loogilist kummardamist, kus ma luban Jeesusel oma elu samm-sammult muuta. Jumal annab meile kõigest ja kõigest lunastuse, kuid järk-järgult vabastab ta teid täielikult oma vanast minust. Seda ei juhtu üleöö.

Nüüd pööran rohkem tähelepanu nendele väikestele sammudele, kus saan arendada sõprust ja külalislahkust. Kus mul on aega kuulata, mida sa tahad mulle öelda, kus ma saan teid aidata ja minna teiega edasi. Olen oma vanast minust vabatahtlikult lahti lasknud ja ma naudin aega koos oma sõbra Jeesusega.

Isegi mu kallis naine, lapsed ja lapselapsed ei tohiks tähelepanuta jätta. Mul on nüüd rohkem avatud kõrvu ja avatum süda nende ootuste ja murede pärast. Ma näen paremini oma naabri vajadusi.

"Hoolitse pühakute vajaduste eest. Harjutage külalislahkust” (Roomlastele 1Kr2,13).

Väike lause - suur väljakutse! See on loogiline kummardamine, See on minu töö. Mugavuse huvides võin ma inimese loogikast välja suruda. Loogiline järeldus oleks: ma ei ole täitnud oma mõistlikku kummardamist, kuuletunud Jumala tahtele ja on taas kord võrdsustatud selle maailmaga.

Veel üks loogiline järeldus: ma ei saa öelda, et see protsess on kiire ja lihtne. Kuidas Jeesusel Ketsemani aias läks? Kui ta higistas ja tema higihelmed tundusid nagu veri. "Teenindage pühakute vajadusi. Harjuta külalislahkust.” See ei ole lihtne, muretu ettevõtmine, see on loogiline kummardamine, mis paneb meid pooridest higistama. Aga kui pööran tähelepanu muutustele oma elus, siis võtan armastusest hea meelega vastu kaasinimeste vajadused. Minu muutus pole veel lõppenud. Jeesus jätkab minuga koostööd ja ma olen õnnelik, et saan Jumalale au anda erinevatel viisidel.

Võib-olla tunned end nagu Jeesus Getsemane aias. Jeesus palvetas ja vaidlustas oma lähimad jüngrid:

"Palvetage, et te ei langeks kiusatusse" (Luuka 2. Kor2,40).

Ilma palveta, intiimse kontaktita Jeesusega ei saa asjad lihtsalt hästi minna. Külalislahkus, mõistlik kummardamine võib olla teie ja minu jaoks raske teekond, mitte ainult mee lakkumine. Seetõttu on järjekindel palve tarkuse, juhatuse ja jõu saamiseks hädavajalik, nagu on kirjeldatud Rooma kirjas 12,12 lõpus on kirjutatud. Paul toob välja veel ühe mõtte:

„Ära maksa kurjale kurja eest. Olge kõigi suhtes meeles head. Kui võimalik, niipalju kui see teist sõltub, olge kõigiga rahus” (Rm 12,17-18.).

Nad elavad koos oma naabritega. Neilt saad trahvi pinpricks, mis haiget tuumale. Võib-olla on sul raske andestada. Teie süda valutab! Kui te ei anna andestust ega palu andestust, on teie süda valus aastaid ja aastakümneid. Teil palutakse Jeesuse abiga, tema nimel, andestada oma südame alt ja maksta heale tagasi kurja! Vastasel juhul muudad sa enda elu keeruliseks ja saad nii haiget, sest sa ei suuda vabaneda sellest spiraalist, mis sind alla tõmbab. - "Ma annan andeks, seega loon rahu. Ma astun tingimusteta selle esimese sammu!” Jeesuse lambad kuulevad tema häält. See hõlmab teid. Nad taotlevad rahu kui loogilist jumalateenistust

Lõpuks:

Jeesus tuli maa peale teenima teid tingimusteta armastusest välja. Tema kummardamine on täiuslik. Ta elas täiusliku elu vastavalt oma isa soovidele. See, mis on Jumala tahe, on hea, meeldiv ja täiuslik. Seda tahab Jeesus, mis on sulle hea.

Las armastus juhib sind tegutsema nagu Jeesus teie eluks. See on loogiline tingimusteta kummardamine ja vastus, mida Jumal oma armastatud lastelt ootab. Sa teenid üksi Jumalat, annad talle au ja tänulikkust ning teenid oma naabrit. Issand õnnistab teid teie ratsionaalses, loogilises jumalateenistuses.

Toni Püntener


pdfMeie mõistlik kummardamine