Jumala kohaloleku koht

614 jumala kohaloleku koht Kui iisraellased jõudsid läbi kõrbe, oli nende elu keskpunktiks telk. See suuniste järgi kokku pandud suur telk sisaldas kõige pühamat, Jumala kohaloleku sisemist kohta maa peal. Siin ilmnes vägi ja pühadus kõigile, kohalolek oli nii tugev, et lepituspäeval lubati kord aastas siseneda ainult ülempreestril.

Sõna "tabernaakel" on tabernaakli ümberkirjutamine (ilmutuste telk), mis ladinakeelses piiblis "Tabernaculum Testimonii" (Jumaliku ilmutuse telk) on nimetatud. Heebrea keeles on see tuntud kui Mishkan, kes "elab" Jumala kodu tähenduses maa peal.
Kogu aeg oli iisraellasel telk silmanurgas. See oli pidev meeldetuletus, et Jumal oli ise kohal oma armsate lastega. Sajandeid oli telk rahva seas, kuni see asendati Jeruusalemma templiga. See oli püha paik kuni ajani, mil Jeesus maa peale tuli.

Johannese raamatu proloog ütleb meile: "Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel ning me nägime tema au, au kui ainusündinud Isa Poega, täis armu ja tõde" (Johannese 1,14). Originaaltekstis tähistab mõiste “camped” sõna “elab”. Teksti võiks muuta järgmiselt: "Jeesus sündis inimesena ja leeris meie keskel".
Sel ajal, kui Jeesus tuli meie maailma mehena, elas meie seas Jumala kohalolek Jeesuse Kristuse isikus. Järsku elab Jumal meie keskel ja kolis meie naabruskonda. Vanade aegade keerukad rituaalid, kus inimesed pidid Jumala ligiolu saamiseks pääsema rituaalselt puhtaks, on nüüd minevik. Templi eesriie on rebenenud ja Jumala pühadus on meie seas ja mitte kaugel, templi pühamus eraldatud.

Mida see meie jaoks tänapäeval tähendab? Mida tähendab see, et me ei pea Jumalaga kohtumiseks hoonesse minema, vaid et Ta tuli meiega koos olema? Jeesus tegi selle esimese sammu meie poole ja on nüüd sõna otseses mõttes Immanuel - Jumal koos meiega.

Jumala rahvana oleme korraga kodus ja paguluses. Kõnnime nagu iisraellased kõrbes, teades, et meie tõeline kodu, kui ma nii võin öelda, on taevas, Jumala au sees. Ja ometi elab Jumal meie seas.
Praegu on meie koht ja kodu siin maa peal. Jeesus on midagi enamat kui religioon, kirik või teoloogiline konstruktsioon. Jeesus on Jumala Kuningriigi Issand ja Kuningas. Jeesus lahkus oma kodust, et leida meilt uus kodu. See on kehastuse kingitus. Jumalast sai üks meist. Loojast sai osa oma loomingust, ta elab meis täna ja terve igaviku.

Jumal ei ela enam täna telgis. Jeesuse usu kaudu, kellega olete nõus, elab Jeesus oma elu sinus. Te olete saanud Jeesuse kaudu uue vaimse elu. Need on telk, telk, telk või tempel, kus Jumal täidab oma kohaloleku teie kaudu oma lootuse, rahu, rõõmu ja armastusega.

alates Greg Williams