Meie tõeline identiteet

222 on meie tõeline identiteetTänapäeval on sageli nii, et sa pead endale nime tegema, et olla teistele ja endale tähenduslik ja oluline. Tundub, et inimesed otsivad rahuldamatult identiteeti ja tähendust. Kuid Jeesus ütles juba: „Kes leiab oma elu, see kaotab selle; ja kes kaotab oma elu minu pärast, see leiab selle ”(Matteuse 10:39). Kirikuna oleme sellest tõest õppinud. Oleme end alates 2009. aastast nimetanud Grace Communion Internationaliks ja see nimi viitab meie tõelisele identiteedile, mis põhineb Jeesusel, mitte meis. Vaatame seda nime lähemalt ja uurime, mis selles peidus on.

Grace

Arm on meie nime esimene sõna, sest see kirjeldab kõige paremini meie individuaalset ja ühist teekonda Jumala juurde Jeesuses Kristuses Püha Vaimu kaudu. „Pigem usume, et oleme päästetud Issanda Jeesuse armust, nagu nemadki” (Apostlite teod 15:11). Me oleme „õigusteta õigusteta tema armu läbi lunastuse, mis tuli Kristuse Jeesuse kaudu” (Roomlastele 3:24). Ainuüksi armu läbi lubab Jumal meil (Kristuse kaudu) osa saada oma õigusest. Piibel õpetab pidevalt, et ususõnum on sõnum Jumala armust (vt Apostlite teod 14–3; 20–24; 20–32).

Jumala suhe inimesega on alati olnud armu ja tõde. Kuigi seadus oli nende väärtuste väljendus, leidis Jumala armu end täielikult Jeesuse Kristuse kaudu. Jumala armu kaudu päästame meid ainult Jeesus Kristus, mitte aga seadusega. Seadus, millega iga inimene on kuradi, ei ole Jumala viimane sõna meie jaoks. Tema viimane sõna meie jaoks on Jeesus. Ta on Jumala armu ja tõe täiuslik ja isiklik ilmutus, mida ta vabalt andis inimkonnale.
Meie hukkamõistmine seaduse järgi on õigustatud ja õiglane. Me ei saavuta endale õigustatud käitumist, sest Jumal ei ole tema enda seaduste ja seaduste vang. Jumal meis tegutseb jumalikus vabaduses vastavalt tema tahtele.

Tema tahe on määratletud armu ja lunastusega. Apostel Paulus kirjutas selle kohta järgmist: «Ma ei viska ära Jumala armu; sest kui õigus tuleb seadusest, suri Kristus asjata ”(Galaatlastele 2:21). Paulus kirjeldab Jumala armu ainsa alternatiivina, mida ta ei taha ära visata. Arm ei ole asi, mida saab kaaluda, mõõta ja sellega tegeleda. Arm on Jumala elav headus, mille kaudu ta jälitab inimese südant ja meelt ning muudab mõlemat.

Oma kirjas Rooma kirikule kirjutab Paulus, et ainus, mida me püüame oma jõududega saavutada, on patu palk, surm ise, see on halb uudis. Kuid on ka üks eriti hea, sest „Jumala kingitus on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas” (Roomlastele 6:24). Jeesus on Jumala arm. Ta on Jumala lunastus, mis on vabalt antud kõigile inimestele.

Armulaud

Sõpruskond on meie nimel teine ​​sõna, sest meil on Püha Vaimu osadustes Poja kaudu Isaga tõelised suhted. Kristuses on meil tõeline osadus Jumala ja üksteisega. James Torrance sõnastas selle nii: "Kolmainu jumal loob osaduse selliselt, et me oleme tõelised inimesed ainult siis, kui oleme leidnud oma identiteedi tema ja teiste inimeste osaduses." 

Isa, Poeg ja Püha Vaim on täiuslikus osaduses ja Jeesus palvetas, et tema jüngrid jagaksid seda suhet ja peegeldaksid seda maailmas (Johannese 14:20; 17:23). Apostel Johannes kirjeldab seda kogukonda kui sügavalt armastuses juurdunud kogukonda. Johannes kirjeldab seda sügavat armastust kui igavest osadust Isa, Poja ja Püha Vaimuga. Tõeline suhe tähendab elamist ühenduses Kristusega Isa armastuses Püha Vaimu kaudu (1. Johannese 4:8).

Sageli öeldakse, et kristlaseks olemine on isiklik suhe Jeesusega. Piibel kasutab selle suhte kirjeldamiseks mitmeid analooge. Üks räägib peremehe suhetest oma orjaga. Sellest järeldub, et peame austama oma Issandat Jeesust Kristust ja järgima teda. Edasi ütles Jeesus oma järgijatele: „Ma ei ütle enam, et olete sulased; sest sulane ei tea, mida tema isand teeb. Aga ma olen teile öelnud, et olete sõbrad; sest kõik, mida ma olen oma Isalt kuulnud, olen teile teatanud. ”(Jh 15:15) Teine pilt räägib isa ja tema laste suhetest (Johannese 1: 12-13). Isegi peigmehe ja tema pruudi kuju, mida võib leida juba Vanast Testamendist, kasutab Jeesus (Mt 9:15) ja Paulus kirjutab mehe ja naise suhetest (Efeslastele 5). Kirjas heebrealastele öeldakse isegi, et kristlastena oleme Jeesuse vennad ja õed (Heebrealastele 2:11). Kõik need pildid (ori, sõber, laps, abikaasa, õde, vend) sisaldavad ideed sügavast, positiivsest ja isiklikust kogukonnast. Kuid kõik need on vaid pildid. Meie kolmainu Jumal on selle suhte ja kogukonna allikas ja tõde. See on kogukond, mida ta jagab meiega heldelt oma headuses.

Jeesus palvetas, et me oleksime temaga igavesti ja rõõmustaksime selle headuse üle (Johannese 17:24). Selles palves kutsus ta meid elama kogukonna osana üksteise ja Isaga. Kui Jeesus taevasse tõusis, võttis ta meid, oma sõpru, osadusse Isa ja Püha Vaimuga. Paulus ütleb, et Püha Vaimu kaudu on olemas tee, mille kaudu me istume Kristuse kõrval ja oleme Isa ees (Ef 2: 6). Seda osadust Jumalaga võime juba praegu kogeda, isegi kui selle suhte täius saab nähtavaks alles siis, kui Kristus naaseb ja kehtestab oma valitsemise. Seetõttu on kogukond meie usukogukonna oluline osa. Meie identiteet on nüüd ja igavesti kinnistunud Kristuses ja osaduses, mida Jumal jagab meiega Isa, Poja ja Püha Vaimuna.

Rahvusvaheline (rahvusvaheline)

Rahvusvaheline on meie nimi, sest meie kirik on väga rahvusvaheline kogukond. Me jõuame inimesteni erinevatel kultuurilistel, keelelistel ja riiklikel piiridel - jõuame inimesteni üle maailma. Kuigi me oleme statistiliselt väikesed kogukonnad, on igas Ameerika riigis kogukonnad, samuti Kanada, Mehhiko, Kariibi mere piirkond, Lõuna-Ameerika, Euroopa, Aasia, Austraalia, Aafrika ja Vaikse ookeani saared. Meil on rohkem kui 50.000i liikmeid rohkem kui 70i riikides, kes on leidnud kodusid rohkem kui 900i kogukondades.

Jumal on meid selles rahvusvahelises kogukonnas kokku toonud. On õnnistus, et oleme piisavalt suured, et koos töötada ja veel piisavalt väikesed, et olla isiklikult isiklikud. Meie kogukonnas ehitatakse sõprusi pidevalt üle rahvuslike ja kultuuriliste piiride, mis täna jagavad, ehitavad ja hoolitsevad meie maailma. See on kindlasti Jumala armu märk!

Kirikuna on meil oluline elada ja edasi anda evangeeliumi, mille Jumal on paigutanud meie südamesse. Isegi selleks, et kogeda Jumala armu ja armastuse rikkust, motiveerib meid hea uudis teistele inimestele edasi andma. Me tahame, et teised inimesed astuksid suhetesse Jeesusega ja jagaksid seda rõõmu. Me ei saa evangeeliumi saladust hoida, sest me tahame, et kõik maailmas kogeksid Jumala armu ja saaksid osa kolmepoolsest kogukonnast. See on sõnum, mille Jumal on meile andnud jagada maailmaga.

Joseph Tkach