Vahendaja on sõnum

056 on vahendaja«Ikka ja jälle, juba enne meie aega, rääkis Jumal meie esivanematega mitmel erineval viisil prohvetite kaudu. Kuid nüüd, sel viimasel ajal, rääkis Jumal meiega oma Poja kaudu. Tema kaudu lõi Jumal taeva ja maa ning tegi temast pärandi üle kõige. Pojas ilmneb tema Isa jumalik auhiilgus, sest ta on täielikult Jumala kuju» (Kiri heebrealastele 1,1-3 Lootust kõigile).

Sotsiaalteadlased kasutavad aja kirjeldamiseks, milles me elame, selliseid sõnu nagu “kaasaegne”, “postmodernne” või isegi “postpostmodernne”. Samuti soovitavad nad iga põlvkonnaga suhtlemiseks erinevaid tehnikaid.

Ükskõik mis ajast me elame, on tegelik suhtlemine võimalik ainult siis, kui mõlemad osapooled jõuavad kaugemale rääkimisest ja kuulamisest, mõistmise tasemeni. Rääkimine ja kuulmine on vahendiks. Kommunikatsiooni eesmärk on tõeline mõistmine. Lihtsalt sellepärast, et keegi sai keegi rääkida ja kuulata ning seega täita oma kohustust, ei tähenda see tingimata, et need inimesed on üksteist mõistnud. Ja kui nad üksteist tegelikult ei mõista, siis nad tegelikult ei suhelnud, nad lihtsalt rääkisid ja kuulasid mõistmata.

See on Jumalaga erinev. Jumal mitte ainult ei kuula meid ega räägi meile oma kavatsustest, suhtleb arusaamaga. Ta annab meile kõigepealt Piibli. See ei ole ükski raamat, see on Jumala enese ilmutus meile. Nende kaudu edastab ta meile teada, kes ta on, kui palju ta meid armastab, kui palju kingitusi ta annab, kuidas me saame teda tundma õppida ja kuidas oma elu kõige paremini korraldada. Piibel on juhis täitunud elule, mis Jumal on mõeldud oma lastele. Ükskõik kui suur on Piibel, ei ole see kõige kõrgem suhtlusvorm.

Lõplik viis, kuidas Jumal suhtleb, on isikliku ilmutuse kaudu Jeesuse Kristuse kaudu. Saame sellest teada Piiblist. Jumal edastab oma armastuse, saades üheks meist, jagades meiega inimlikkust, kannatusi, kiusatusi ja muresid. Jeesus võttis enda peale meie patud, andis neile kõigile andeks ja lõi koos temaga Jumala kõrvale meile koha. Isegi Jeesuse nimi annab teada Jumala armastusest meie vastu. Jeesus tähendab: Jumal on lunastus. Teine Jeesusele rakendatud nimi "Immanuel" tähendab "Jumal koos meiega".

Jeesus pole mitte ainult Jumala Poeg, vaid ka "Jumala Sõna", mis ilmutab meile Isa ja Isa tahet. «Sõna sai inimeseks ja elas meie keskel. Me oleme ise näinud Tema jumalikku hiilgust, nagu Jumal annab ainult oma ainsale Pojale. Temas saabus Jumala andestav armastus ja ustavus »(Johannese 1:14).

Jumala tahte kohaselt „kes näeb ja usub Poega, elab igavesti” (Johannese 6:40).

Jumal ise võttis initsiatiivi, et me teda tundma õpiksime. Ja ta kutsub meid temaga isiklikult suhtlema, lugedes pühakirju, palvetades ja suheldes teistega, kes teda samuti tunnevad. Ta tunneb meid juba - kas pole aeg teda paremini tundma õppida?

Joseph Tkach


pdfVahendaja on sõnum