Jeesus elab!

534 Jeesus on elusKui saaksite valida ainult ühe lõigu, mis võtab kokku kogu teie kristliku elu, siis milline see oleks? Võib-olla see enimtsiteeritud salm: "Sest nõnda armastas Jumal maailma, et ta andis oma ainusündinud Poja, et kõik, kes temasse usuvad, ei hukkuks, vaid et neil oleks igavene elu?" (Johannese 3:16). Hea valik! Minu jaoks on kõige olulisem, mida Piibel tervikuna mõista annab: "Sel päeval saate teada, et mina olen oma Isas ja teie olete minus ja mina teis" (Johannese 1.4,20).

Öösel enne surma ei öelnud Jeesus mitte ainult oma jüngritele, et "neile antakse sel päeval Püha Vaim", vaid rääkis mitu korda ka sellest, mis juhtub tema surma, ülestõusmise ja ülestõusmise kaudu. Arvatavasti juhtub midagi nii uskumatut, midagi nii hämmastavat, midagi nii šokeerivat, et see lihtsalt ei tundu olevat võimalik. Mida need kolm väikest lauset meile õpetavad?

Kas sa mõistad, et Jeesus on tema isas?

Jeesus elab Püha Vaimu kaudu intiimses, ainulaadses ja väga erilises suhtes oma Isaga. Jeesus elab oma isa üsas! "Keegi pole kunagi Jumalat näinud; ainuke, kes on Jumal ja on Isa rüpes, on seda kuulutanud" (Johannes) 1,18). Üks õpetlane kirjutab: "Olla kellegi süles tähendab olla kellegi embuses, olla täidetud kellegi poolt kõige intiimseima ja armastavama hoolitsusega". Jeesus on sealsamas: "Oma taevase Isa üsas".

Kas sa mõistad, et oled Jeesuses?

"Sina minus!" Kolm väikest hingematvat sõna. Kus on jeesus Saime just teada, et tal on tõeline ja rõõmus suhe oma Taevase Isaga. Ja nüüd ütleb Jeesus, et me oleme temas, nagu oksad on viinapuul (Johannese 15,1-8.). Kas saate aru, mida see tähendab? Oleme samasuguses suhtes, mis Jeesusel on oma Isaga. Me ei vaata väljastpoolt, püüdes välja mõelda, kuidas saada osa sellest erilisest suhtest. Oleme osa sellest. Millest see tegelikult räägib? Kuidas see kõik juhtus? Vaatame veidi tagasi.

Ülestõusmispühad tuletavad meile igal aastal meelde Jeesuse Kristuse surma, matmist ja ülestõusmist. Kuid see pole ainult Jeesuse lugu, see on ka teie lugu! See on nende kõigi lugu, sest Jeesus oli meie asendaja ja asendaja. Kui ta suri, surime kõik koos temaga. Kui ta maeti, maeti me kõik koos temaga. Kui tema tõusis uuele hiilgavale elule, tõusime me kõik sellesse ellu (Room 6,3-14). Miks Jeesus suri? "Sest ka Kristus kannatas korra pattude eest, õige ülekohtuste eest, et ta juhataks teid Jumala juurde, ja ta tapeti liha järgi, aga tehti elavaks vaimu järgi."1. Peter 3,18).

Kahjuks kujutavad paljud inimesed Jumalat ette kui üksikut vanameest, kes elab kuskil taevas ja vaatab meile kaugelt otsa. Kuid Jeesus näitab meile täpselt vastupidist. Oma suure armastuse tõttu ühendas Jeesus meid iseendaga ja tõi meid Püha Vaimu kaudu Isa juurde. "Ja kui ma lähen teile kohta valmistama, tulen ma tagasi ja viin teid enda juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen" (Johannese 1.4,3). Kas panite tähele, et meil pole midagi mainitud, mida me peame tegema või saavutama, et Tema ligiolusse pääseda? Asi ei ole reeglite ja eeskirjade järgimises, et olla piisavalt head. Oleme juba: "Ta on meid üles äratanud koos meiega ja kinnitanud meid taevasse Kristuses Jeesuses" (Efeslastele 2,6). See eriline, ainulaadne ja intiimne suhe, mis Jeesusel on Isaga Püha Vaimu kaudu igavesti, on muutunud kõigile kättesaadavaks. Nad on nüüd Jumalaga nii tihedalt seotud kui võimalik ja Jeesus tegi selle intiimse suhte võimalikuks.

Kas sa mõistad, et Jeesus on sinus?

Sinu elu on palju rohkem väärt, kui sa kunagi ette kujutad! Sina mitte ainult ei ole Jeesuses, vaid Tema on ka sinus. See on sinus avardunud ja elab sinus. Ta on kohal sinu igapäevaelus, sinu südames, mõtetes ja suhetes. Jeesus võtab sinus kuju (Galaatlastele 4:19). Kui sa elad läbi rasketest aegadest, läbib Jeesus neid sinus ja sinuga. Ta on sinu tugevus, kui viha satub sinu teele. Ta on meist igaühe unikaalsuses, nõrkuses ja hapruses ning on õnnelik, et tema jõud, rõõm, kannatlikkus, andestus väljendub meis ja et see näitab end meie kaudu teistele inimestele. Paulus ütles: "Sest Kristus on minu elu ja surm on minu kasu" (Filiplastele 1,21). See tõde kehtib ka sinu kohta: Ta on sinu elu ja seetõttu tasub tema pärast endast loobuda. Usalda, et ta on see, kes ta sinus on.

Jeesus on teie sees ja te olete temas! Sa oled selles atmosfääris ja seal leiad valgust, elu ja toitu, mis teid tugevdavad. See atmosfäär on ka teie sees, ilma et seda ei oleks olemas ja sa sureksid. Me oleme Jeesuses ja Ta on meie sees. Ta on meie õhkkond, kogu meie elu.

Ülempreestri palves selgitab Jeesus seda ühtsust veelgi täpsemalt. "Ma pühitsen end nende eest, et ka nemad saaksid pühitsetud tões. Ma ei palveta mitte ainult nende eest, vaid ka nende eest, kes usuvad minusse nende sõna kaudu, et nad kõik on üks. Nagu sina, isa "Kui sa on minus ja mina sinus, olgu nad ka meis, et maailm usuks, et sina oled mind läkitanud. Ja ma olen andnud neile selle au, mille sa oled mulle andnud, et nad oleksid ühesugused." üks, mina neis ja sina minus, et nad oleksid täiesti üks ja maailm teaks, et sina oled mind läkitanud, ja armastaks neid nii, nagu sa armastad mind." (Johannese 1.7,19-23.).

Kas sa pigem tunned lugejaid, oma ühtsust Jumalas ja Jumala ühtsust teie sees? See on sinu suurim saladus ja kingitus. Tagastage oma tänu Jumalale oma armastus!

poolt Gordon Green