Kus Jeesus elab?

165 kus elab jeesusMe kummardame ülestõusnud Lunastajat. See tähendab, et Jeesus elab. Aga kus ta elab? Kas tal on maja? Võib-olla elab ta tänaval - kui vabatahtlik kodutute varjupaigas. Võib-olla elab ta suure maja juures, kus on lapsed. Võib-olla elab ta ka oma kodus - nagu see, kes niisutas naabri muru, kui ta oli haige. Jeesus võis isegi riideid kanda, nagu sa tegid, kui aitasid naisel, kelle auto oli jäänud maanteele.

Jah, Jeesus on elus ja elab kõigis, kes on ta Päästjaks ja Issandaks vastu võtnud. Paulus ütles, et ta löödi koos Kristusega risti. Seetõttu võis ta öelda: „Ja ometi ma elan; aga mitte enam mina, vaid Kristus elab minus. Mida ma praegu lihases elan, seda elan usus Jumala Pojasse, kes mind armastas ja andis iseenese minu eest ”(Gal. 2,20).

Kristuse elu elamine tähendab, et me oleme selle elu väljendus, mida ta siin maa peal elas. Meie elu on sukeldunud tema ellu ja ühendatud temaga. See identiteedideklaratsioon kuulub meie loodud identiteediristi ühte käesse. Meie armastuse ja hoolivuse väljendusviisid järgivad loomulikult meie kutsumust (risti vundamenti), kui inimesest on saanud uus loodu (risti pagasiruumi) ja varjatud Jumala arm (risti rist).

Me oleme Kristuse elu väljendus, sest Tema on meie tõeline elu (Kol. 3,4). Oleme taeva, mitte maa kodanikud ja oleme ainult oma füüsilise keha ajutised elanikud. Meie elu on nagu auruhoog, mis hetkega kaob. Jeesus meis on püsiv ja tõeline.

Roomlastele 12, Efeslastele 4-5 ja Kol. 3 näitavad meile, kuidas elada Kristuse tõelist elu. Esmalt peame suunama oma pilgu taevasele reaalsusele ja seejärel hävitama meie sees peidus olevad kurjad (Kol. 3,1.5). Salm 12 selgitab, et "Jumala valitud, pühade ja armastatudena peaksime meelitama sooja halastust, lahkust, alandlikkust, tasadust, kannatlikkust." Salm 14 juhendab meid: "Eelkõige [panage] selga armastus, mis on täiuslikkuse side."

Kuna meie tegelik elu on Jeesuses, esindame me oma füüsilist keha maa peal ja juhime Jeesuse vaimset elu armastusest ja annetamisest. Me oleme süda, millega ta armastab, käed, millega ta kallistab, käed, millega ta aitab, silmad, millega ta näeb, ja suu, millega ta julgustab teisi ja kiidab Jumalat. Selles elus oleme ainus, kes näeb Jeesuse inimesi. Sellepärast peaks tema elu, mida me väljendame, olema parem! See on nii, kui me teeme kõike ühe mehe vaatajaskonnale - Jumalale ja kõigile Tema auks.

Kus siis Jeesus praegu elab? Ta elab seal, kus me elame (kol. 1,27b). Kas laseme tema elul läbi paista või hoiame teda lukustatuna, liiga sügavalt peidus, et teda märgata või teisi aidata? Kui jah, siis varjagem oma elu temasse (Kol. 3,3) ja lubagem tal meie kaudu elada.

Tammy Tkach


pdfKus Jeesus elab?