Sünnipäeva küünlad

627 sünnipäevaküünaltÜks raskemaid asju, mida me kristlastena usume, on see, et Jumal on meile kõik meie patud andeks andnud. Me teame, et see on teoreetiliselt tõsi, kuid praktiliste igapäevaste olukordade osas käitume nii, nagu poleks. Me kipume käituma samamoodi nagu andestades, nagu küünla puhumisel. Kui proovime neid välja puhuda, süttivad küünlad, olenemata sellest, kui tõsiselt proovime.

Need küünlad esindavad hästi seda, kuidas me kipume oma patte ja teiste vigu välja puhuma ja ometi ilmuvad nad pidevalt uude ellu. Kuid jumalik andestus ei toimi nii. Kui me oma patte kahetseme, annab Jumal andeks ja unustab need igaveseks. Pole veel karistust, läbirääkimisi ega pahameelt, mis ootaks järjekordset kohtuotsust.

Täielikult ja tingimusteta andestamine on vastuolus meie olemusega. Olen kindel, et mäletate Jeesuse ja tema jüngrite vahelist arutelu selle üle, kui sageli peaksime andestama kellelegi, kes meie vastu pattu teeb, minu vastu, andesta? Kas seitsmest korrast piisab? Jeesus ütles talle: "Ma ütlen teile, mitte seitse korda, vaid seitsekümmend korda seitse" (Matteuse 18,21-22.).

Sellist andestustaset on raske mõista ja sellest aru saada. Me ei suuda seda teha, seega on meil raske mõista, et Jumal on võimeline seda tegema. Me unustame sageli, et tema andestus pole ajutine. Usume, et kuigi Jumal ütleb, et on meie patud eemaldanud, ootab ta tõesti meid karistada, kui me ei järgi Tema standardeid.

Jumal ei pea sind patuseks. Ta näeb sind sellisena, nagu sa tegelikult oled – õiglasena, kõigist süüst puhastatud, Jeesuse eest makstud ja lunastatud inimesena. Kas mäletate, mida Ristija Johannes Jeesuse kohta ütles? "Vaata, siin on Jumala ohvritall, kes võtab patu kogu maailmast!" (Johannes 1,29 Uus Genfi tõlge). Ta ei jäta pattu ajutiselt kõrvale ega lihtsalt varja seda. Jumala Tallena suri Jeesus sinu asemel, makstes kõik su patud. "Aga olge üksteise vastu lahked ja lahked, andestage üksteisele, nagu ka Jumal on teile andeks andnud Kristuses." (Efeslastele) 4,32).
Jumal andestab täielikult ja soovib, et annaksite andeks neile, kes sarnaselt teiega on endiselt ebatäiuslikud. Kui me palume Jumala andestust, andis ta teile andeks 2000 aastat tagasi!

Joseph Tkach