Kes määrab meie tegevuse?

Enamik meist armastab seisukohta, et meil on oma elu üle kontroll. Me ei taha, et keegi teine ​​ütleks meie kodudest, perekondadest või rahandusest, kuigi see on tore, kui keegi süüdi, kui asjad lähevad valesti. Mõelnud kaotada kontrolli konkreetses olukorras, tunneme end ebamugavalt ja murelikuna.

Ma arvan, nagu me mõnes Piibli tõlkes ja teatud raamatutes lugesime, et me peame olema Püha Vaimu juhtimisel ja siis tunneme end ebamugavalt. Ma tean, et Jumal, üle pingestatud mõttes, kontrollib iga oma loomingut. Tal on õigus teha kõike, mida ta tahab. Aga kas ta kontrollib mind?

Kui ta seda teeb, kuidas see toimib? Minu kaalutlus läheb midagi sellist: Kuna ma võtsin vastu Jeesuse oma Päästjaks ja andsin oma elu Jumalale, olen ma Püha Vaimu kontrolli all ja enam pattu ei pattu. Aga kuna ma ikka veel pattu teen, ei saa ma olla tema kontrolli all. Ja kui ma ei ole tema kontrolli all, siis pean ma suhtuma probleemiga. Aga ma ei taha tõesti loobuda oma elu kontrollimisest. Nii et mul on suhtumisprobleem. See kõlab väga sarnaselt Pauluse romaanides kirjeldatud nõiaringile.
 
Ainult vähesed (ingliskeelsed) tõlked kasutavad sõna juhtelement. Teised kasutavad fraase, mis meenutavad juhtimist või mõistusega kõndimist. Mitmed autorid räägivad Pühast Vaimust kontrolli mõttes. Kuna ma ei ole tõlgetevahelise ebavõrdsuse fänn, tahtsin selle asjaga lõpuni jõuda. Palusin oma uurimisassistendil (mu abikaasal) minu jaoks kreekakeelsed sõnad üles otsida. Roomlastele 8. salmides 5–9 ei kasutata isegi kreekakeelset sõna kontrolli kohta! Kreekakeelsed sõnad on "kata sarka" ("liha järgi") ja kata pneuma ("vaimu järgi") ning neil puudub kontrollfunktsioon. Pigem esindavad nad kahte inimrühma: neid, kes on keskendunud lihale ega allu Jumalale, ja neid, kes on keskendunud meelele, püüdes Jumalale meeldida ja kuuletuda. Kreekakeelsed sõnad teistes salmides, milles ma kahtlesin, tähendasid samuti mitte kontrollimist.

Püha Vaim ei kontrolli meid; ta ei kasuta kunagi vägivalda. Ta juhib meid õrnalt, kui me temale anname. Püha Vaim räägib rahulikus, õrnas häälel. Meie ülesanne on talle vastata.
 
Me oleme Vaimus, kui Jumala Vaim elab meis (Room 8,9). See tähendab, et me elame Vaimu järgi, rändame koos temaga, hoolitseme Jumala asjade eest, allume oma elus tema tahtele ja oleme temast juhitud.

Meil on samad valikud nagu Aadam ja Eeva, kus me saame valida elu, või me saame valida surma. Jumal ei taha meid kontrollida. Ta ei taha masinaid ega roboteid. Ta tahab, et me valiksime elu Kristuses ja laseksime tema vaim meid elu läbi juhtida. See on kindlasti parem, sest kui me kõik ja patu rikume, ei saa me Jumalat süüdistada. Kui meil on valikuvõimalus, siis meil pole kedagi, vaid me ise, et me saame süüdistada.

Tammy Tkach


pdfKes määrab meie tegevuse?