teavet meie kohta


147 meie kohtaThe Worldwide Church of God, lühendatult WKG, inglise keeles "Worldwide Church of God" (alates 3. aprill 2009 maailma eri piirkondades tuntud nime all "Grace Communion International") asutati 1934. aastal USA-s kui "Radio Church of God" Herbert W. Armstrongi (1892-1986) poolt. Endine reklaamijuht ja Seitsmenda Päeva Kiriku ordineeritud minister Armstrong oli teerajaja evangeeliumi kuulutamisel raadios ja alates 1968. aastast ka telejaamades The World Tomorrow. Ajakiri "The Plain Truth", mille asutas samuti 1934. aastal Armstrong, ilmus alates 1961. aastast ka saksa keeles. Esmalt kui "Puhas tõde" ja aastast 1973 kui "Clear & True". 1968. aastal asutati Zürichis esimene saksakeelse Šveitsi kogudus,…

Loe edasi ➜

Kreedo

Rõhuasetus Jeesusele Kristusele Meie väärtused on peamised põhimõtted, millele tuginedes me ehitame oma vaimset elu ja millega seisame silmitsi meie ühise levikuga kogu maailmas asuvas Jumala kirikus Jumala lastena usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Me rõhutame usaldusväärset piibellikku õpetust Me oleme pühendunud usaldusväärsele Piibli õpetamisele. Me usume, et ajaloolise kristluse olulised õpetused on need, millele kristlik usk ...

Andke meile oma üleastumised

The Worldwide Church of God, lühendatult WKG, inglise Worldwide Church of God (alates 3. aprill 2009 Grace Communion International), on viimastel aastatel muutnud seisukohti mitmete pikaaegsete uskumuste ja tavade suhtes. Need muudatused põhinesid eeldusel, et pääste tuleb armust, usu kaudu. Kuigi oleme seda minevikus kuulutanud, on see alati olnud seotud sõnumiga, et Jumal on meid meie tegude jaoks, mis ...

Kirik, sündinud uuesti

Viimase viieteistkümne aasta jooksul on Püha Vaim õnnistanud kogu maailma kirikut Jumala doktriinilise mõistmise ja tundlikkusega meie ümbritseva maailma, eriti teiste kristlaste suhtes. Kuid meie asutaja Herbert W. Armstrongi surma järel toimunud muutuste ulatus ja kiirus on hämmastanud nii toetajaid kui ka vastaseid. Tasub peatada, et vaadata, mida me ...

Dr. Joseph Tkach

Joseph Tkach on peapastor ja "Worldwide Church of God" ehk lühidalt WKG direktorite nõukogu esimees. Alates 3. 2009. aasta aprillis nimetati kirik ümber "Grace Communion Internationaliks". Dr. Tkach on teeninud ülemaailmset Jumala kirikut ordineeritud ministrina alates 1976. aastast. Ta teenis kogukondi Detroidis, Michiganis; Phoenix, Arizona; Pasadena ja Santa Barbara-San Luis Obispo. Tema isa Joseph W. Tkach seenior määras dr. Tkach eest ...

WKG läbivaatamine

Jaanuaris suri Herbert W. Armstrong 1986i aastatel. Jumala ülemaailmse kiriku asutaja oli tähelepanuväärne mees, muljetavaldav kõne- ja kirjutamisstiil. Ta on veennud rohkem kui 93i inimesi oma Piibli tõlgendustest ning ta on ehitanud kogu maailma kiriku Jumala raadio / televisiooni ja kirjastava impeeriumi juurde, mis oma tipptasemel jõudis igal aastal rohkem kui 100.000i inimesteni. Suur rõhk Issanda õpetustele ...

Meie tõeline identiteet

Tänapäeval on tihti vaja teha endale nimi, et see oleks oluline ja tähtis ka teistele ja iseendale. Tundub, et inimesed otsivad identiteeti ja tähendust. Aga Jeesus ütles juba: "Kes oma elu leiab, kaotab selle; ja kes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle "(Mt 10, 39). Kirikuna oleme sellest tõest õppinud. Kuna 2009 me nimetame end Grace Communioniks ...

Kas me õpetame kõik leppimist?

Mõned inimesed väidavad, et Kolmsuse teoloogia õpetab universaalsust, st eeldust, et iga inimene päästetakse. Sest see ei ole oluline, kas ta on hea või halb, kahetsusväärne või mitte, või kas ta on Jeesuse vastu võtnud või eitanud. Seega pole põrgu. Mul on selle väite tegemisel kaks raskust, mis on pettus: esiteks ei nõua usk Kolmsusesse seda, et ...

Trinitaarne, Kristusekeskne teoloogia

Maailma Jumala kiriku (WKG) missioon on teha koostööd Jeesusega, et aidata evangeeliumil elada ja kuulutada. Meie arusaam Jeesusest ja Tema headest armuuudistest on 20. sajandi viimasel kümnendil meie õpetuste reformi abil põhjalikult muutunud. See viis WKG olemasolevate veendumuste rakendamiseni nüüd ajaloolis-ortodoksse kristlase piibliõpetuses ...

Ülesvõtmise õpetus

Mõne kristlase propageeritud "ülesvõtmisõpetus" käsitleb seda, mis juhtub kirikuga Jeesuse naasmisel - "teise tuleku" ajal, nagu seda tavaliselt nimetatakse. Õpetuses öeldakse, et usklikud kogevad omamoodi tõusmist; et neid liigutatakse Kristuse poole, millalgi ta saab tagasi hiilguses. Põhimõtteliselt on vägistamise usklikud ühe lõiguna: «Kuna me ütleme teile, et ...