Finantsjuhtimine

125 finantskorraldus

Kristlik finantsjuhtimine tähendab isiklike ressursside haldamist viisil, mis peegeldab Jumala armastust ja suuremeelsust. See hõlmab kohustust annetada osa isiklikest rahalistest vahenditest Kiriku tööle. Kiriku Jumalalt antud ülesanne kuulutada evangeeliumi ja toita karja on kantud annetustest. Andmine ja andmine peegeldavad austust, usku, kuulekust ja uskliku armastust Jumala vastu, kes on päästmise allikas ja kõige hea andja. (1. Peter 4,10; 1. korintlased 9,1-kakskümmend; 2. korintlased 9,6-11)

Vaesus ja suuremeelsus

Pauluse teises kirjas korintlastele andis ta suurepärase ülevaate sellest, kuidas imeline rõõmukingitus puudutab usklike elusid praktilisel viisil. "Aga me anname teile, vennad, teatavaks Jumala armu, mis antakse Makedoonia kogudustele."2. korintlased 8,1).

Paulus ei andnud lihtsalt tähtsusetut kontot - ta tahtis, et Korintose õed-vennad vastaksid sarnaselt Jumala armu juurde nagu Thessaloníki kirik. Ta tahtis anda neile õige ja viljaka vastuse Jumala suuremeelsusele.

Paulus märgib, et makedoonlastel oli "palju kannatusi" ja nad olid "väga vaesed", kuid neil oli ka "rohke rõõm" (salm 2). Nende rõõm ei tulnud tervise ja õitsengu evangeeliumist. Nende suur rõõm ei tulnud sellest, et neil oli palju raha ja kaupa, vaid sellest, et neil oli neid väga vähe!

Tema reaktsioon paljastab midagi "teispoolset", midagi üleloomulikku, midagi täiesti väljaspool iseka inimkonna loomulikku maailma, midagi, mida ei saa seletada selle maailma väärtustega: "Sest tema rõõm oli ülevoolav, kui seda tõestas palju kannatusi ja kuigi nad olid väga vaesed, kuid nad andsid külluslikult ja siiralt” (s 2).

See on imeline! Ühendage vaesus ja rõõm ning mida saate? Külluslikku andmist! See ei olnud nende protsendipõhine andmine. "Sest ma tunnistan, et oma võimete piires ja isegi üle oma jõu andsid nad tasuta" (salm 3). Nad andsid rohkem, kui oli "mõistlik". Nad andsid ohverdavalt.

Noh, nagu sellest veel vähe oleks, "ja nad anusid meid väga veenvalt, et nad võiksid olla abiks pühade teenimises ja osaduses" (salm 4). Oma vaesuses palusid nad Paulilt võimalust anda rohkem, kui on mõistlik!

See on nii, kuidas Jumala armus töötas ustavates Makedoonias. See oli tunnistus tema suurest usust Jeesusesse Kristusesse. See oli tunnistus nende Vaimule omistatud armastusest teiste inimeste vastu - tunnistus Paulus tahtis, et korintlastel oleks teada ja jäljendada. Ja see on ka meile midagi täna, kui me saame lubada Püha Vaimul töötada takistamatult meie sees.

Esiteks Issand

Miks tegid makedoonlased midagi "mitte sellest maailmast"? Paulus ütleb: "...aga nad andsid end kõigepealt Issandale ja siis meile vastavalt Jumala tahtmisele" (s 5). Nad tegid seda Issanda teenistuses. Nende ohver oli ennekõike Issandale. See oli armutöö, Jumala töö nende elus ja nad avastasid, et teevad seda hea meelega. Vastates nende sees olevale Pühale Vaimule, nad teadsid, uskusid ja käitusid nii, sest elu ei mõõdeta materiaalsete asjade rohkusega.

Sellest peatükist edasi lugedes näeme, et Paulus soovis, et korintlased teeksid sama: „Nii me veensime Tiitust, et nagu ta oli varem alustanud, viiks ta nüüd ka teie seas selle kasu lõpule. Aga nagu te olete rikas kõiges, usus ja sõnades ja teadmistes ja kogu töökuses ja armastuses, mida me teis oleme õhutanud, nõnda andke ka rohkelt seda heldust” (s 6-7).

Korintlastel oli oma vaimse jõukuse vastu. Neil oli palju anda, kuid nad ei andnud seda! Paulus tahtis, et nad paistaksid suuremeelsuses, sest see on jumaliku armastuse väljendus ja armastus on kõige tähtsam asi.

Ja ometi teab Paulus, et ükskõik kui palju inimene ka ei annaks, pole inimesele kasu, kui suhtumine on pigem nördimuslik kui helde (1. Korintlastele 13,3). Seega ei taha ta hirmutada korintlasi vastumeelselt andma, vaid soovib neile survet avaldada, sest korintlased olid oma käitumisega kehvemad ja neile tuli öelda, et see nii oli. “Ma ei ütle seda käsuna; aga kuna teised on nii innukad, siis ma proovin ka teie armastust, kas see on õiget laadi
võib olla" (2. korintlased 8,8).

Jeesus, meie südamestimulaator

Tõelist vaimsust ei leidu asjades, millega korintlased kiitlesid – seda mõõdetakse Jeesuse Kristuse täiusliku standardiga, kes andis oma elu kõigi eest. Seetõttu esitab Paulus Jeesuse Kristuse suhtumise kui teoloogilise tõendi heldusest, mida ta soovis Korintose koguduses näha: "Sest te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et kuigi ta oli rikas, sai ta teie pärast vaeseks, et te saaksite tema vaesuse läbi rikkaks” (s 9).

Rikkused, millele Paulus viitab, ei ole füüsilised rikkused. Meie aarded on lõputult suuremad kui füüsilised aarded. Nad on taevas, reserveeritud meile. Aga isegi nüüd saame juba nende igaveste rikkuste maitse, kui lubame, et Püha Vaim töötaks meis.

Praegu läbivad Jumala ustavad inimesed katsumusi, isegi vaesust - ja veel, sest Jeesus elab meis, võime olla rikkalikud suuremeelsuses. Me võime ennast andes ületada. Me saame

Mine kaugemale miinimumist, sest meie rõõm Kristuses võib isegi teiste üle aidata.

Palju võiks öelda Jeesuse eeskuju kohta, kes rääkis sageli rikkuste õigest kasutamisest. Selles lõigus võtab Paulus selle kokku kui "vaesus". Jeesus oli valmis end meie pärast vaeseks tegema. Teda järgides oleme kutsutud hülgama selle maailma asjad, elama erinevate väärtuste järgi ja teenima teda teisi teenides.

Rõõm ja suuremeelsus

Paulus jätkas oma pöördumist korintlastele: „Ja sellega ma räägin oma mõtteid; sest see on kasulik sulle, kes alustasid eelmisel aastal mitte ainult tegemisest, vaid ka tahtmisest. Aga tehke nüüd ka seda tööd, et te kalduksite tegema seda, mis teil on” (s 10-11).

"Sest kui on hea tahe" - kui on suuremeelsus - "on teretulnud selle järgi, mis inimesel on, mitte selle järgi, mida tal pole" (s 12). Paulus ei palunud korintlastelt nii palju anda kui makedoonlased. Makedoonlased olid juba andnud üle oma varanduse; Paulus palus lihtsalt korintlastel anda vastavalt oma võimetele – kuid peamine on see, et ta tahtis, et helde andmine oleks vabatahtlik.

Paulus jätkab 9. peatükis mõningate manitsustega: „Sest ma tean teie head tahet, mida ma Makedoonia elanike seas kiidan, kui ma ütlen: „Ahhaia oli eelmisel aastal valmis! Ja sinu eeskuju on kannustanud kõige rohkem” (s 2).

Nii nagu Paulus kasutas makedoonlaste eeskuju, et ergutada Korintlastele suuremeelsust, nii et ta oli varem kasutanud korintlastele eeskuju, et ergutada makedoonlasi, ilmselt suure eduga. Makedoonlased olid nii helded, et Paulus mõistis, et korintlastel on võimalik teha palju rohkem, kui varem. Aga ta oli Makedoonias uhke, et korintlased olid helded. Nüüd ta tahtis, et korintlased lõpetaksid selle. Ta tahab jälle õhutada. Ta tahab survet avaldada, kuid ta soovib, et ohver antakse vabatahtlikult.

"Aga ma saatsin vennad, et meie kiitlemine teie üle ei oleks asjata ja et te oleksite valmis, nagu ma teie kohta ütlesin, et kui Makedooniast tulevad koos minuga ja leiavad teid ettevalmistamata, , et mitte öelda: sina, häbene seda meie enesekindlust. Seetõttu pidasin vajalikuks manitseda vendi teie juurde minema, et ette valmistada õnnistus, millest te kuulutasite, et see oleks valmis õnnistuse, mitte ahnuse õnnistuseks” (s 3-5).

Seejärel järgneb salm, mida oleme varem korduvalt kuulnud. „Igaüks, nagu ta on oma südames otsustanud, mitte vastumeelselt ega sunniviisiliselt; sest Jumal armastab rõõmsat andjat” (s 7). See õnn ei tähenda lõbutsemist ega naeru – see tähendab, et leiame rõõmu oma hüvede jagamisest teistega, sest Kristus on meis. Andmine annab meile hea tunde.
Armastus ja armus töötavad meie südametes nii, et elu andmine muutub järk-järgult suuremaks rõõmuks.

Suurem õnnistus

Selles lõigus räägib Paulus ka tasudest. Kui me anname vabalt ja heldelt, siis annab ka Jumal meile. Paulus ei karda korintlastele meelde tuletada: "Aga Jumal on võimeline andma teie keskele külluslikult kogu armu, et teil oleks alati kõike küllaga ja igas heas teos" (s 8).

Paulus lubab, et Jumal on meie vastu helde. Mõnikord annab Jumal meile materiaalseid asju, kuid Paulus ei räägi sellest siin. Ta räägib armust - mitte andestuse armust (selle imelise armu saame me usu kaudu Kristusesse, mitte suuremeelsete tegude kaudu) - Paulus räägib paljudest muudest armu liikidest, mida Jumal võib anda.

Kui Jumal annab Makedoonia kirikutele ekstra armu, on neil olnud vähem raha kui varem - kuid palju rohkem rõõmu! Iga ratsionaalne inimene, kui ta peaks valima, avaldaks pigem vaesust rõõmuga kui rõõmu ilma rikkuseta. Joy on suurem õnnistus ja Jumal annab meile suurema õnnistuse. Mõned kristlased saavad isegi mõlemad - kuid neil on ka kohustus kasutada neid mõlemaid teenima.

Seejärel tsiteerib Paulus Vana Testamenti: "Ta hajutas ja andis vaestele" (salm 9). Millistest kingitustest ta räägib? "Tema õigus kestab igavesti". Õigluse and kaalub need kõik üles. Kingi olla Jumala silmis õige – see on kingitus, mis kestab igavesti.

Jumal premeerib helde südant

„Aga kes annab külvajale seemet ja leiba toiduks, see annab ka teile seemet ja paljundab seda ning paneb kasvama teie õiguse viljad“ (s 10). See viimane fraas õiguse lõikust näitab meile, et Paulus kasutab kujutluspilte. Ta ei luba otseseid seemneid, kuid ta ütleb, et Jumal tasub heldetele inimestele. Ta annab neile, et nad saavad rohkem anda.

Ta annab rohkem isikule, kes kasutab Jumala kingitusi. Mõnikord tagastab ta samal viisil teravilja, raha raha, kuid mitte alati. Mõnikord õnnistab ta meid vastutasuks mõõtmatu rõõmuga ohverdamise eest. Ta annab alati parima.

Paulus ütles, et korintlastel on kõik vajalik. Mis eesmärgil? Et nad oleksid "rikkad igas heas töös". Ta ütleb sama 12. salmis: "Sest selle kogunemise teenimine ei rahulda mitte ainult pühakute puudust, vaid on ka rohkesti Jumala tänamist." Võime öelda, et Jumala annid kaasnevad teatud tingimustega. Peame neid kasutama, mitte kappi peitma.

Need, kes on rikkad, saavad rikkaks heade tegude poolest. „Käske selle maailma rikastel mitte olla uhked ega loota ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes pakub meile kõike rikkalikult nautimiseks; teha head, olla külluses heades tegudes, anda hea meelega, aidata" (1. Timoteos 6,17-18.).

Tõeline elu

Mis on tasu sellise ebatavalise käitumise eest inimestele, kes ei klammerdu rikkuse kui millegi külge, millest kinni hoida, vaid annavad selle hea meelega ära? „Sellega koguvad nad varandust hea põhjuse jaoks tuleviku jaoks, et nad saaksid aru tõelisest elust“ (s 19). Kui me usaldame Jumalat, võtame omaks elu, mis on tõeline elu.

Sõbrad, usk ei ole lihtne elu. Uus leping ei luba meile mugavat elu. Ta pakub lõputult üle miljoni. Kasu meie investeeringutele - kuid ta võib selles ajutises elus kaasata mõningaid olulisi ohvreid.

Ja ometi on ka selles elus suuri hüvesid. Jumal annab küllusliku armu viisil (ja oma lõpmatus tarkuses), et ta teab, et see on meile parim. Me võime Teda oma elu usaldada oma katsumustes ja õnnistustes. Me võime Temale usaldada kõik asjad ja kui me seda teeme, saab meie elust usu tunnistus.

Jumal armastab meid nii väga, et saatis oma poja meie eest surema ka siis, kui olime veel patused ja vaenlased. Kuna Jumal on meile juba sellist armastust näidanud, võime olla kindlad, et Ta hoolitseb meie eest meie pikaajalise hüvangu nimel, nüüd, kui oleme Tema lapsed ja sõbrad. Me ei pea muretsema "oma" raha pärast.

Tänupüha saak

Lähme tagasi 2. 9. Korintlastele 11 ja pange tähele, mida Paulus õpetab korintlastele nende rahalise ja materiaalse suuremeelsuse kohta. „Nii te saate kõiges rikkaks, et anda kõiges suuremeelsus, mis toimib meie kaudu tänu Jumalale. Sest selle kogunemise teenistus ei rahulda mitte ainult pühade vajadusi, vaid toimib ka ülimalt paljudes Jumalat tänades” (salmid 12).

Paulus tuletab korintlastele meelde, et nende suuremeelsus ei ole ainult humanitaarabi - tal on teoloogilised tulemused. Inimesed tänavad Jumalat mõistmise eest, et Jumal töötab inimeste kaudu. Jumal annab selle neile, kes annavad, et anda südamele. Sel viisil tehakse Jumala töö.

"Sest selles ustavas teenistuses kiidavad nad Jumalat rohkem kui teie kuulekust Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja üle teie lihtsuse, mille olete nendega ja kõigiga osaduses" (salm 13). Sellel teemal on mitu tähelepanuväärset punkti. Esiteks suutsid korintlased end oma tegudega tõestada. Nad näitasid oma tegudes, et nende usk oli ehtne. Teiseks toob heldus Jumalale mitte ainult tänu, vaid ka tänu [kiituse]. See on jumalateenistuse vorm. Kolmandaks, armuevangeeliumi vastuvõtmine nõuab ka teatud kuulekust ja see kuulekus hõlmab füüsiliste ressursside jagamist.

Evangeeliumi andmine

Paulus kirjutas suuremeelsest andmisest nälja leevendamise jõupingutuste kontekstis. Sama põhimõte kehtib ka koguduste kohta, mis meil täna on Kirikus, et toetada evangeeliumi ja Kiriku teenimist. Me toetame jätkuvalt olulist tööd. See võimaldab evangeeliumi kuulutavatel töötajatel teha oma elust evangeeliumist ja ka ressursse.

Jumal tasub endiselt suuremeelsust. Ta lubab ikka veel aardeid taevas ja igaveseid naudinguid. Evangeelium nõudis endiselt meie rahandust. Meie suhtumine rahaga peegeldab endiselt meie usku selles, mida Jumal teeb nüüd ja igavesti. Inimesed tänavad ja kiidavad Jumalat tänaste ohvrite eest.

Me saame õnnistusi kogudusele antavast rahast - annetused aitavad meil tasuda koosolekuruumi, pastoraalse hoolduse, väljaannete eest. Kuid meie annetused aitavad ka teistel teist kirjandust ette näha, et pakkuda inimestele paikkonda, kus inimesed tunneksid usklike kogukonda, kes armastavad patuseid; kulutada raha usklike rühmale, kes loovad ja hoiavad kliima, kus saab õpetada uusi külastajaid päästmise kohta.

Te ei tunne (veel) neid inimesi, kuid nad on teile tänulikud - või vähemalt tänavad Jumalat teie elavate ohvrite eest. See on tõesti tähtis töö. Kõige olulisem asi, mida me saame teha selles elus pärast Kristuse vastuvõtmist meie Päästjaks, on aidata kaasa Jumala kuningriigi kasvamisele, muuta midagi, lubades Jumalal meie elus töötada.

Tahaksin lõpetada Pauluse sõnadega salmides 14-15: „Ja teie eest palvetades igatsevad nad teid Jumala ülisuure armu pärast. Aga tänu Jumalale tema ütlematu kingituse eest!

Joseph Tkach


pdfFinantsjuhtimine